Reklama

Komisja Europejska stanęła po stronie PTC

Komisja Europejskia na ręce prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgłosiła swój sprzeciw wobec projektu nałożenia na PTC (operatora sieci Era) obowiązku udostępniania sieci dla świadczenia usług MVNO.

Sprzeciw Komisji Europejskiej ma związek z projektem decyzji Prezesa UKE w sprawie nałożenia obowiązku dostępu do sieci ruchomej Polskiej Telefonii Cyfrowej dla Tele2 Polska w celu świadczenia usług telefonii komórkowej jako operator wirtualnej sieci ruchomej (MVNO).

Komisja Europejska nie zgodziła się z opinią przedstawioną przez UKE w projekcie decyzji w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz połączeń międzysieciowych. W opinii Komisji, właściwym sposobem nałożenia obowiązku dostępu dla MVNO, w sposób zdefiniowany przez UKE w notyfikowanym projekcie decyzji, jest zbadanie rynku świadczenia usługi dostępu oraz rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych (rynek 15).

Reklama

Dopiero, gdy wyniki takiego badania rynku pokażą, że nie jest on konkurencyjny, UKE może nałożyć odpowiednie środki zaradcze, włączając w to obowiązek dostępu. Komisja Europejska wskazała, że w projekcie decyzji UKE nie wyjaśnił, w jaki sposób wydanie tej decyzji mogłoby promować wydajność i zrównoważoną konkurencję, co powoduje, że w sposób niewystarczający uzasadnia ona podstawy wprowadzenia obowiązku MVNO dla PTC.

Komisja wezwała UKE do zbadania rynku świadczenia usług dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych w najkrótszym możliwym terminie.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: MVNO | sprzeciw | świadczenia | UKE | Komisja Europejska

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy