Można walczyć z Erą o odszkodowanie

Po dwóch latach sąd utrzymał w mocy karę 2 mln zł nałożoną na Erę. Jakie ma to znaczenie dla przeciętnego klienta tej sieci?

Operator zmieniając regulamin w marcu 2007 nie pozwolił klientom na bezkarne rozwiązywanie umów w przypadku braku akceptacji zmian. UKE wyjaśnia jaka jest sytuacja abonentów po wyroku sądu.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym każda zmiana regulaminu, niezależnie od nazewnictwa stosowanego przez operatora (w Ery zmiana regulaminu określona została jako "uzupełnienie zapisów") jest zmianą regulaminu, która w przypadku braku jej akceptacji daje abonentowi prawo do wypowiedzenia umowy, a operatorowi nie przysługuje wobec abonenta roszczenie odszkodowawcze. Mimo jasno brzmiących przepisów prawa w tym zakresie PTC dokonała odmiennej interpretacji przepisów i od abonentów, którzy korzystając z przysługującego im uprawnienia chcieli rozwiązać umowę, żądała zapłacenia kary umownej. W czerwcu 2007 roku UKE nałożył na Erę karę w wysokości 2 mln zł za naruszenie obowiązków informacyjnych wobec użytkowników końcowych.

Reklama

Należy podkreślić, że wyrok ogłoszony w maju 2009 roku w bezpośredni sposób nie zmienia sytuacji abonentów PTC, których dotyczyła zmiana regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, co do których PTC zaniedbała obowiązki informacyjne. Wyrok dotyczy bowiem tylko i wyłącznie decyzji UKE w sprawie nałożenia kary pieniężnej na PTC. UKE podkreśla jednak, że wyrok może być natomiast argumentem w indywidualnej sprawie sądowej abonenta PTC, który wypowiedział umowę, nie akceptując objętych wyrokiem zmian w regulaminie i zapłacił już odszkodowanie. Taki abonent może żądać zwrotu tego odszkodowania z powołaniem się na instytucję bezpodstawnego wzbogacenia po stronie PTC. W tym celu abonent PTC może dochodzić swoich roszczeń w odpowiednim postępowaniu sądowym.

Kary nakładane przez organ regulacyjny na operatorów naruszających prawo mają nakłaniać ich do przestrzegania przepisów prawa telekomunikacyjnego, ale nie powodują automatycznie wymuszenia na przedsiębiorcy zachowania zgodnego ze stanowiskiem UKE.

Urząd podkreśla, że wyrok dotyczy nałożenia kary pieniężnej na operatora, ewentualne sprawy sądowe abonentów PTC, o których mowa powyżej, są sprawami odrębnymi, które będą rozstrzygane indywidualnie, każdorazowo z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danego przypadku. Wobec tego należy liczyć się z tym, że nie zawsze ich wynik będzie korzystny dla wyżej wymienionych abonentów PTC.

Przypomnijmy, że cała sytuacja miała miejsce w marcu 2007 roku. Era przy zmianie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, która została dokonana w marcu 2007 roku, abonenci nie zostali poinformowani o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Taki obowiązek na operatora nakłada prawo telekomunikacyjne. W maju 2009 roku Era zapłaciła UKE 2 mln zł kary.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: wyrok | kara | UKE | odszkodowanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy