Wyższe stawki dla Play bezzasadne

Komisja Europejska wystąpiła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o to, by nie przedłużać niepotrzebnie stosowania asymetrycznych stawek za zakończenie połączenia, na które zezwolono operatorowi P4 (sieć Play).

Obecnie sieć Play nalicza pozostałym operatorom stawki, które są około dwa i pół razy wyższe niż pobierane przez jej konkurentów. Komisja wzywa UKE do dostosowania metodyki ustalania cen do zalecenia Komisji w sprawie stawek za zakończenie połączenia z maja 2009 roku oraz do szybkiego obniżenia pobieranych przez P4 stawek za zakończenie połączenia z siecią komórkową do poziomu odpowiadającego kosztom ponoszonym przez efektywnego operatora. Stawki za zakończenie połączenia stanowią istotny składnik kosztów połączeń z abonentami innych sieci telefonicznych. Są one ujęte w każdym rachunku za telefon i są ostatecznie ponoszone przez dzwoniącego.

Reklama

- W Polsce nadal istnieją znaczne różnice między stawkami za zakończenie połączenia pobieranymi przez poszczególnych operatorów komórkowych. UKE musi zwiększyć wysiłki na rzecz zmniejszenia tej asymetrii oraz stosować te same zasady ustalania cen w odniesieniu do wszystkich czterech operatorów sieci. Jeśli spółce P4 zezwoli się na naliczanie stawek, które nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów, nie będzie ona miała powodów do zwiększania wydajności, a konsumenci w Polsce zostaną pozbawieni korzyści płynących z niższych kosztów połączeń komórkowych - stwierdziła Viviane Reding, komisarz UE odpowiedzialna za telekomunikację.

Z kolei Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji dodaje, że "Niższe stawki za zakończenie połączenia prowadzą do obniżenia cen detalicznych za połączenia z sieciami komórkowymi, na czym bezpośrednio korzystają konsumenci. Nowym podmiotom na rynku można w drodze wyjątku zezwolić na naliczanie wyższych stawek, co pozwala im osiągnąć minimalną wielkość niezbędną do skutecznego konkurowania na rynku. Tego rodzaju wyjątki mogą być jednak przyznawane - zgodnie z naszym zaleceniem dotyczącym stawek za zakończenie połączenia - wyłącznie na czas ograniczony, nieprzekraczający czterech lat od chwili wejścia na rynek, tak by ograniczyć zakłócenia konkurencji".

Komisja poinformowała UKE, że zezwolenie spółce P4 na pobieranie do roku 2014 wyższych niż u konkurencji stawek za zakończenie połączenia jest nieuzasadnione. W zaleceniu Komisji w sprawie stawek za zakończenie połączenia stwierdzono, że wszystkie stawki za zakończenie połączenia z sieciami komórkowymi u wszystkich operatorów muszą do 31 grudnia 2012 r. odpowiadać kosztom efektywnego operatora. Fakt, iż P4 jest nowym podmiotem i ma niższy udział w rynku może uzasadniać asymetryczne stawki za zakończenie połączenia jedynie w okresie przejściowym (zasadniczo przez cztery lata), dopóki przedsiębiorstwo nie osiągnie minimalnej wielkości niezbędnej do skutecznego konkurowania na rynku. Spółka P4 weszła na rynek w roku 2007.

W swoim piśmie Komisja wzywa UKE do ponownego rozważenia w swojej ostatecznej decyzji proponowanej metodyki kontroli cen oraz marży w odniesieniu do P4. UKE został wezwany do szybszego zbliżenia pobieranych przez P4 stawek za zakończenie połączenia do poziomu wydajnego operatora, poprzez większe ich obniżki zgodnie z zaleceniem Komisji dotyczącym stawek za zakończenie połączenia.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: Komisja Europejska | UKE | stawki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy