Z sieci do sieci

Zawierając umowę z innym niż dotychczas operatorem komórkowym lub stacjonarnym, możesz zachować swój dotychczasowy numer telefonu. Możesz też pozostać przy tym samym numerze telefonu stacjonarnego, zmieniając miejsce zamieszkania. Umożliwia to usługa przenoszenia numerów.

Bez względu na to, czy przenosisz numer między sieciami stacjonarnymi czy komórkowymi, postępowanie jest takie samo. Natomiast przeniesienie numeru z sieci stacjonarnej do komórkowej lub odwrotnie nie jest obecnie możliwe.

Między operatorami

Najpierw musisz złożyć u operatora, do którego chcesz przenieść numer, wniosek z zapytaniem, czy możliwe jest przeniesienie danego numeru do jego sieci (wzory tego i innych potrzebnych wniosków znajdziesz na stronie internetowej operatora). Wniosek powinien zawierać twoje dane, włącznie z numerem dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz przenoszony numer telefonu. Operator ma 7 dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Reklama

Jeśli odpowiedź jest pozytywna, musisz się udać z kolejnym pismem tym razem do obecnego operatora telefonicznego. Jeśli numer należy do usługi abonamentowej, wystosuj wniosek o rozwiązanie umowy z przeniesieniem numeru. Jeżeli jest to umowa terminowa, wiązać się z tym będą kary finansowe - więcej w ramce. Jeśli korzystasz z usługi pre-paid, wystarczy wniosek o przeniesienie numeru.

We wniosku wskaż operatora, do którego sieci chcesz przenieść numer, oraz dołącz uzyskaną od niego zgodę na przeniesienie numeru.

Dotychczasowy dostawca telefoniczny ma 14 dni, aby poinformować cię o swojej decyzji i dacie przeniesienia numeru. Przerwa w dostawie usługi spowodowana przenoszeniem numeru nie może być dłuższa niż 24 godziny.

Przeprowadzka z numerem

Aby przenieść numer w ramach sieci, np. podczas zmiany miejsca zamieszkania, zwróć się ze stosownym wnioskiem do swojego operatora. Podaj w nim dotychczasowy adres oraz adres lokalu, do którego chcesz przenieść numer.

Numer stacjonarny mogą podczas przeprowadzki zachować także klienci operatorów, którzy korzystają z sieci telekomunikacyjnej TP, czyli np. Tele2, Dialog. Oczywiście podanie o przeniesienie numeru należy złożyć do operatora, z którym jest podpisana umowa o świadczenie usług, np. Tele2. Operator sam zwróci się do TP z wnioskiem o przeniesienie numeru.

W opisanych przypadkach czas oczekiwania na przeniesienie numeru nie powinien był dłuższy niż 21 dni od złożenia wniosku. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku operator powinien pisemnie powiadomić cię o dacie zakończenia przenoszenia numeru. Do tej daty telefon można użytkować w starym lokalu.

Artykuł pochodzi z setnego, jubileuszowego numeru PC Format

Koszty i ułatwienia

Przeniesienie numeru jest usługą płatną. Cena najczęściej wynosi od 45 do 65 zł. Opłata ta jest doliczana do ostatniego rachunku za telefon, wystawionego przez dotychczasowego operatora. Czasem firmy oferujące usługi telefoniczne, chcąc zachęcić klientów do przejścia do swojej sieci, rekompensują abonentowi koszt przeniesienia numeru i odliczają ten koszt od pierwszego rachunku za telefon. Operatorzy posuwają się nawet dalej i załatwiają za klienta wszystkie formalności. Potrzebne jest im do tego pełnomocnictwo klienta.

Zmiana lokalizacji numeru to także usługa płatna. Opłaty są podobne jak za przeniesienie numeru między sieciami, np. u największego dostawcy telefonii stacjonarnej TP cena utrzymania numeru to 61 zł.

Warunki i odmowa

Aby przenieść numer telefonu pre-paid, musisz spełnić dwa warunki. Po pierwsze musisz zarejestrować swój numer w bazie danych dotychczasowego operatora. Zrobisz to na jego stronie internetowej. Po drugie na koncie powinieneś mieć co najmniej kwotę odpowiadającą opłacie za usługę przeniesienia numeru.

Nawet jeśli spełnisz wymienione warunki, operator może odmówić przeniesienia numeru. Dotyczy to również wszystkich innych przypadków. Odmowa może być uzasadniona brakiem możliwości technicznych. W przypadku numerów stacjonarnych operator może odmówić, gdyż nie działa w obszarze, do którego miał zostać przeniesiony numer. Odmowa powinna być uzupełniona opinią Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

O przeniesienie numeru stacjonarnego może być także trudno, jeśli wiąże się ono ze zmianą strefy numeracyjnej (numeru kierunkowego). W strefie, do której chcesz przenieść swój numer, odpowiadająca mu kombinacja cyfr może już należeć do innego abonenta.

Artykuł pochodzi z setnego, jubileuszowego numeru PC Format

Dodatkowe informacje - stronę dalej

--------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje

KONSEKWENCJE ZERWANIA UMOWY

Chęć wcześniejszego zerwania umowy terminowej, podyktowana promocyjnymi warunkami lub niższymi stawkami u innego operatora, może uderzyć abonenta po kieszeni. Kara, jaką należy zapłacić, jest opisana w regulaminie usługi. Operator żąda zwrotu równowartości ulgi (którą jest np. niższy niż w przypadku umowy bezterminowej abonament) przyznanej abonentowi w ramach umowy terminowej. Wysokość kary nie zależy od czasu pozostałego do zakończenia umowy. Należy zwrócić ulgi za każdy z okresów rozliczeniowych przewidzianych w czasie trwania umowy (zarówno te już wykorzystane, jak i te, które abonent otrzymałby w przypadku niezrywania umowy).

Z dodatkowymi kosztami muszą się liczyć klienci, którzy otrzymali od operatora subsydiowany telefon - za symboliczną złotówkę czy kwotę dużo niższą od ceny rynkowej. W momencie zerwania umowy operator naliczy dodatkową karę, której wysokość zależy od tego, ile czasu zostało jeszcze do końca umowy. W przypadku droższych modeli może to być nawet więcej niż 1 tys. złotych.

Artykuł pochodzi z setnego, jubileuszowego numeru PC Format

----------------------------------------------------------------------------------

BĘDZIE LEPIEJ

Nowelizacja obowiązującej ustawy, regulującej przenoszenie numerów, znacznie skraca czas, w jakim operator ma przeprowadzić całą operację. W przypadku numerów stacjonarnych jest to maksymalnie 7 dni, a dla numeru komórkowego - jeden dzień roboczy. Dodatkowo nowelizacja zakłada, że przerwa w dostawie usługi, związana z przenoszeniem numeru, nie powinna być dłuższa niż 3 godziny i powinna mieć miejsce w godzinach nocnych. Nowelizacja została przyjęta przez rząd na początku października. Teraz trafi pod obrady parlamentu. Formalności związane z przenoszeniem numeru ograniczają się do złożenia dwóch podań. Na życzenie klienta nowy operator może go wyręczyć w załatwieniu sprawy.

----------------------------------------------------------------------------------

Źródło informacji

PC Format
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy