Owce, które pracują na farmie słonecznej. O co chodzi w agrowoltaice?

W Austrii wykorzystuje się owce, aby rekultywowały tereny na farmach słonecznych /123RF/PICSEL

Reklama

Widok olbrzymich farm słonecznych zajmujących wielohektarowe obszary nikogo już nie dziwi. Co zrobić jednak z niewykorzystaną powierzchnią, którą częściowo przesłaniają panele? Zostawić jako zdegradowany nieużytek? Z odpowiedzią na te pytania przychodzi na agrowoltaika, czyli połączenie energetyki słonecznej i rolnictwa. W Austrii połączono rekultywację dzikiej przyrody z energią niskoemisyjną, wprowadzając wypas owiec.

W elektrowni Schafflerhofstresse we Wiedniu wprowadzono 90 owiec, aby w naturalny sposób "kosiły" trawę na 12-hektarowej łące otaczającej panele słoneczne.

"Ekologiczne kosiarki", bo tak również są nazywane owce, będą mogły schronić się pod panelami, które są wyżej niż zwykle, zapewniając doskonały cień przed słońcem i ochronę przed deszczem.

Elektrownia ta jest największą w Austrii - wytwarza 12 gigawatogodzin czystej energii elektrycznej dla 4900 wiedeńskich domów oraz oszczędza 4200 ton CO2 rocznie.

Po co w Austrii wykorzystuje się wypas owiec na obszarach zajmowanych przez panele fotowoltaiczne? Wszystko ma związek z ambitnym celem władz Wiednia. Planują one doprowadzić do neutralności węglowej miasta przed 2040 rokiem.

Reklama

Owce idealnie sprawdzają się do rekultywacji zniszczonych terenów. Obszar wiedeńskiej elektrowni był wcześniej wysypiskiem żwiru. Przed wprowadzeniem owiec przygotowano tylko odpowiednią ziemię z mieszanką nasion dla zwierząt. Reszta zadzieje się sama. Zimą owce będą przebywać w pobliskiej stodole.

Dzięki temu innowacyjnemu działaniu zdegradowany krajobraz z powrotem się zazielenił, a dodatkowo jeszcze produkowana jest na nim w sposób niskoemisyjny energia. Aby zapoczątkować zmiany, nie potrzeba wielkiego stada owiec. Nawet jedna w zauważalny sposób przyczyniłaby się do poprawy warunków środowiska.

Taki sposób łączenia energetyki słonecznej oraz rolnictwa nazywany agrowoltaiką staje się coraz bardziej popularny. Nie tylko Wiedeń wziął sobie do serca misję, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

Farmy wykorzystujące metody agrowoltaiczne funkcjonują już w stanie Kolorado w USA. Z powodzeniem są również stosowane w winnicach we Francji. W przypadku uprawy roślin czasami stosuje się algorytm, aby ocenić ich zapotrzebowanie na wodę i światło słoneczne oraz odpowiednio dostosować kąt nachylenia paneli słonecznych.

Mikroklimat na farmach słonecznych powoduje, że rośliny rosnące pod panelami mogą potrzebować mniej wody, a energia wytwarzana przez elektrownie może być wykorzystywana przez rolników do nawadniania.

Chociaż koncepcja nadal jest na wczesnym etapie, uważa się dzięki metodom agrowoltaicznym rolnicy mogą zwiększyć swoje zyski aż o 40%.

Agrowoltaika w Polsce

Takie rozwiązania pojawiają się także w Polsce. Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agrowoltaiki w Polskim Stowarzyszeniu Fotowoltaiki przekonuje, że agrowoltaika jest dodatkową szansą dla rolnika.

- Zapewnia zabezpieczenie jego tradycyjnego źródła zarobkowania - w postaci hodowli lub uprawy rolnej - i daje mu możliwość dodatkowego źródła dochodów w postaci fotowoltaiki. W ten sposób uniezależnia go od zmian na rynkach rolnych i daje większe bezpieczeństwo finansowe - dodaje Karbowy.

Czy wkrótce krajobraz polskiej wsi zmieni się nie do poznania? Niewykluczone, ale trzeba zwrócić uwagę, że pomysł jest dopiero na początkowym etapie i zapewne nieprędko stanie się normą widok paneli słonecznych na polach uprawnych czy łąkach.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: owce | agrowoltaika | fotowoltaika | panele słoneczne | ciekawostki

Reklama

Reklama

Reklama