Cyfrowa szkoła – rzeczywistość czy kwestia przyszłości?

Nowoczesna szkoła potrafi z sukcesem wykorzystywać technologie cyfrowe, pozwalając nauczycielom uczyć efektywniej i bardziej angażować uczniów. Doświadczenia dyrektorów placówek oświatowych i postępy realizacji komponentu badawczego, prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji potwierdzają, że warto inwestować w innowacyjne rozwiązania.

Konferencja "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji - Cyfrowa Szkoła" to platforma do dyskusji o zainaugurowanym w ubiegłym roku programie rządowym "Cyfrowa Szkoła", który spotkał się z uznaniem środowisk oświatowych i biznesowych. Jego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W pierwszym etapie do szkół objętych programem został dostarczony nowoczesny sprzęt komputerowy. Aktualnie trwa drugi, kluczowy etap projektu, w trakcie którego szkoły realizują zadania dotyczące wdrażania TIK do procesu nauczania.

Reklama

- Inicjatywa Cyfrowa Szkoła ma na celu wspieranie uczniów w umiejętności uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkolnictwo musi się reformować w tym kierunku i wykorzystywać nowe rozwiązania, aby w świadomy i wiarygodny sposób wprowadzać uczniów w świat społeczeństwa informacyjnego. Projekty wdrażane obecnie przysłużą się polskiej edukacji w przyszłości  - powiedziała Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialna za Program "Cyfrowa Szkoła".

Microsoft od lat angażuje się w rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii do szkół, dlatego wspiera działania mające na celu udostępnianie nowych technologii w edukacji.

- Edukacja z wykorzystaniem nowych technologii pełni kluczową rolę w kształceniu młodych ludzi. Połączenie wiedzy tradycyjnej z nowymi technologiami jest bardzo istotne w kreowaniu przyszłości młodych ludzi. Nauczyciel powinien pełnić rolę przewodnika, który w świadomy i umiejętny sposób przygotuje uczniów do wejścia na rynek pracy, z odpowiednimi kompetencjami w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych. Jest to związane z wieloma wyzwaniami, zarówno dla nauczycieli jak i całego systemu edukacji. Nie wystarczy jedynie samo zbudowanie infrastruktury informatycznej, kluczowe jest zapewnienie wartościowych treści edukacyjnych. Rządowy projekt pilotażowy "Cyfrowa Szkoła" to ważna inicjatywa, mająca na celu pokonywanie barier na drodze do digitalizacji szkół - powiedział Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft.

Program objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W projekcie bierze udział także Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W ramach programu "Cyfrowa Szkoła" realizuje ono komponent badawczy, mający na celu przetestowanie innowacyjnych modeli wykorzystywania TIK w edukacji. Do udziału w badaniach jakościowych zaproszono po 6 nauczycieli z 24 szkół podstawowych. Biorą oni udział w warsztatach, podzielonych na 6 modułów tematycznych: odwrócona lekcja, kompetencje twórcze, grywalizacja, e-podręcznik, otwarte zasoby edukacyjne oraz programowanie wizualne.

- Głównym celem komponentu badawczego jest przetestowanie w środowiskach szkolnych różnych konfiguracji wykorzystywania TIK w procesie edukacji. Dzięki temu zdobędziemy wiedzę na temat potrzeb, najlepszych praktyk oraz barier, jakie nauczyciele, uczniowie i rodzice napotykają w obliczu zmian w systemie edukacji związanych z cyfryzacją - powiedział Tomasz Napiórkowski, Naczelnik Wydziału Spraw Krajowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Współorganizator konferencji "Cyfrowa Szkoła", Polskie Towarzystwo Informatyczne, wspiera podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie informatyki i nowych technologii, upatrując kluczowe znaczenie w systemie edukacji.

- W I kwartale tego roku Komisja Europejska zajmująca się IT po dyskusji na temat aktualnej sytuacji w tym zakresie w Europie stwierdziła, że szkolenia w zakresie IT nie nadążają za potrzebami. Warto podkreślić, że sektor IT generuje w Europie 5 proc. PKB (dla porównania - rolnictwo 3 proc.), a w przyszłości na pewno ten udział będzie jeszcze większy. Stwierdzono, że w roku 2015 będzie brakowało prawie 900 000 kandydatów do pracy w tym sektorze. Mimo, że jest bezrobocie w Unii, to jednak nie dotyczy to w ogóle tego sektora. Dlatego ogromną rolę ma tu do odegrania edukacja, która powinna przygotowywać młodych ludzi do tego rynku pracy - powiedział Marian Noga, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: nauka | MEN | Microsoft
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy