Intel pracuje nad robotem do opieki zdrowotnej

Intel Labs China podpisał umowę z Meridian Medical Network, chińskim producentem oprogramowania medycznego. Na jej mocy przeprowadzone zostaną badania terenowe prototypu robota domowej opieki zdrowotnej.

Prototyp wyposażono w interfejsy naturalne, czujniki mobilne, funkcję autonomicznej nawigacji, lokalizacji użytkownika oraz pomocy w nagłych wypadkach. Terenowe testy prototypu robota opieki domowej mają przyspieszyć innowacje w sektorze zarządzania ochroną zdrowia. Obie strony będą testować robota w kontrolowanym środowisku w celu dalszej poprawy możliwości jego interakcji z ludźmi oraz poziomu interaktywności.

Realizowany przez Intela i Meridian Medical Network projekt stanowi odpowiedź na globalny problem starzenia się społeczeństw, a w związku z tym rosnącej roli domowej opieki nad osobami starszymi. Dane opublikowane przez National Bureau of Statistics wykazały, że pod koniec 2014 r. w Chinach żyło 212 mln ludzi powyżej 60. roku życia - stanowili oni 15,5 proc. ogółu ludności kraju. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa na znaczeniu zyskuje problem braku personelu w sektorze opieki społecznej oraz zdrowia. Roboty takie jak ten zaprojektowany przez Intela oraz Meridian mogłyby przejąć część zadań związanych z opieką i leczeniem osób starszych.

Reklama

- Starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą potrzebę innowacji w obszarze rozwoju opieki zdrowotnej oraz tworzenia zrobotyzowanych rozwiązań, których celem jest odciążenie personelu medycznego. Trend przejmowania części odpowiedzialności w sektorze zdrowia przez maszyny jest naturalnym krokiem, obserwowanym w wielu obszarach życia. Badania prototypu robota domowej opieki zdrowotnej, ogłoszone przez firmy Intel i Meridian, to krok w stronę rezygnacji z pasywnego monitorowania zdrowia na rzecz proaktywnego zarządzania opieką zdrowotną. Celem tego działania jest rozwiązanie podstawowych problemów społecznych spowodowanych starzeniem się społeczeństwa - powiedział Xu Jingjing, dyrektor Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Grupy Doradczej China Development Bank.

Podpisując umowę o przeprowadzaniu badań terenowych firmy Intel oraz Meridian dokonały przełomu w zakresie domowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z porozumieniem, Intel Labs w Chinach będzie odpowiedzialny za opracowanie kilku prototypów robotów oraz za wsparcie techniczne w kwestii sprzętu oraz oprogramowania. Do obowiązków Meridian należeć będzie zbieranie i analizowanie danych użytkowników, dostarczanie odpowiednich aplikacji i usług dla użytkowników w trakcie badań terenowych. Firma zadba także o poprawę funkcjonalności urządzenia w oparciu o opinie samych użytkowników.

Prototyp robota domowej opieki zdrowotnej wyposażony został w szereg technologii Intela, w tym: Intel RealSense, inteligentnymi technologiami umożliwiającymi interakcję na linii człowiek-komputer oraz technologią nawigacji. Ponadto, robot został wyposażony w procesory Intel Core, platformę Intel Edison oraz zestaw narzędzi dla programistów Intel WebRTC. Rozwiązania zastosowane w prototypie:

- Naturalna interakcja człowieka z robotem - możliwa dzięki funkcji rozpoznawania głosu. Prototyp robota może codziennie rozmawiać z użytkownikiem, by sprawdzać jego stan zdrowia. Dwa ekrany pozwalają na komunikowanie medycznych wskazówek oraz konsultacji zdrowotnych.
- Mobilne czujniki oraz sterowanie robotem - czujniki kontrolne oraz funkcje analizy otoczenia, że robot może samodzielnie się poruszać
- Lokalizacja użytkownika - możliwa dzięki technologii Intel® RealSense™. Dzięki wbudowanym kamerom 3D prototyp robota jest w stanie poruszać się przed użytkownikiem, wdrażać programy zarządzania zdrowiem oraz rejestrować nawyki seniora. Kamery pozwalają także na łączność z ekspertami i lekarzami udzielającymi zdalnych konsultacji.
- Pierwsza pomoc - jeżeli robot zarejestruje parametry zdrowotne użytkownika bądź wskaźniki środowiska, takie jak wilgotność czy temperatura, jako odbiegające od normy, prototyp wezwie służby ratunkowe.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Intel | Robot | opieka zdrowotna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy