Łódzcy naukowcy zajmą się sztuczną inteligencją. Powstał specjalny zespół

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji spowodował rewolucję zarówno w nauce, jak i w świecie internetowym. Teraz na Uniwersytecie Łódzkim stworzono Zespół ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji. Czym konkretnie będzie się zajmować?

Sztuczna inteligencja dokonuje niespotykanej w dziejach ludzkości rewolucji. Pomaga ona badaczom w dokonywaniu przełomów naukowych, znacznie usprawniając proces analiz. Ma to wpływ zwłaszcza w przypadku wszelkiego rodzaju badań medycznych, których beneficjentami jesteśmy my sami. AI znajduje także zastosowanie w biznesie, przewidując m.in. wahania rynkowe, czy też w mediach i przemyśle.

Wyjątkowy zespół, który zajmie się sztuczną inteligencją

Naprzeciw wszelkim wyzwaniom związanym z rozwojem AI staje Zespół ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji, który został powołany do życia na Uniwersytecie Łódzkim - interdyscyplinarna grupa jest jedną z pierwszych z tego typu grup w Polsce.

Reklama

Zespół składa się z naukowców z różnych wydziałów UŁ. Jednym z głównych celów grupy jest diagnozowanie potrzeb i oczekiwań naukowców w zakresie AI. Ponadto specjaliści mają odpowiadać za przygotowanie wizji korzystania z narzędzi generatywnej AI [GenAI], a także mają promować wiedzę z tego zakresu oraz szerzyć dobre praktyki.

Jak powiedziała dr Kaczorowska-Spychalska z Wydziału Zarządzania UŁ: - To, w jaki sposób generatywna sztuczna inteligencja będzie zmieniała sektor szkolnictwa wyższego w najbliższych latach, w dużej mierze zależy od umiejętności nowego spojrzenia na ten rynek i zrozumienia kierunku, w jakim będą rozwijały się uczelnie przyszłości.

Bazą do dalszych działań będą badania przeprowadzone wśród pracowników uczelni i studentów, które zostaną podjęte już w połowie bieżącego miesiąca. Kolejnym krokiem będzie analiza otrzymanych danych i stworzenie specjalnego szkolenia rozszerzającego wiedzę z zakresu wykorzystania AI w konkretnych sytuacjach. Jednocześnie powstaną zalecenia o etycznym korzystaniu z AI.

Jak już wspomniano, sztuczna inteligencja może być wyjątkowo pomocna zarówno w badaniach naukowych, jak i w dydaktyce. Dzięki czemu ma polepszyć się jakość nauczania. Ponadto AI może służyć we wszelkich działaniach administracyjnych i komunikacyjnych. Jednakże trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja niesie ze sobą także zagrożenia i wątpliwości, głównie w zakresie etyki i prawa, w tym własności intelektualnej.

Dr Kaczorowska-Spychalska dodaje: - Plany działań Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji na najbliższy rok są zgodne z celami +Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020+. Koncentrują się one przede wszystkim w obszarze budowania świadomości i popularyzacji wykorzystania AI jako narzędzia wzbogacającego dotychczasowe metody nauczania, ale także wspierającego pracę badawczą we wszystkich dziedzinach nauki, czy zapewnienia adekwatnego wsparcia studentom zainteresowanym zgłębianiem tematyki AI, jak również rozwoju współpracy nauki z biznesem w tym zakresie.

Naukowczyni stwierdziła również: - Zakaz korzystania z nich [z narzędzi GenAI - red.] mógłby bowiem doprowadzić do powstania nierówności cyfrowych i osłabienia pozycji członków naszej społeczności akademickiej. To zaś miałoby negatywny wpływ na prowadzone badania naukowe, komercjalizację ich wyników i poziom przygotowania naszych absolwentów do wymogów rynku pracy.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Polska | Sztuczna inteligencja | nowe technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy