Już niedługo premiera wielkiego kompendium współczesnej historii Polski

Już na początku listopada premierę będzie miała książka wydawnictwa Demart Polska od 1944. Najnowsza historia. Jest to przeogromne kompendium wiedzy społecznej, gospodarczej i politycznej na temat naszego kraju od roku 1944 po dziś dzień.

Już na początku listopada premierę będzie miała książka wydawnictwa Demart Polska od 1944. Najnowsza historia. Jest to przeogromne kompendium wiedzy społecznej, gospodarczej i politycznej na temat naszego kraju od roku 1944 po dziś dzień.

Już na początku listopada premierę będzie miała książka wydawnictwa Demart "Polska od 1944. Najnowsza historia". Jest to przeogromne kompendium wiedzy społecznej, gospodarczej i politycznej na temat naszego kraju od roku 1944 po dziś dzień.

Jest to niewątpliwie kompendium wiedzy, które nie ogranicza się jedynie do tematyki wydarzeń politycznych. Pokazuje m.in. zjawiska o charakterze społecznym i gospodarczym. Sięgając po tę książkę czytelnik znajdzie w niej zarówno narodziny systemu władzy, kluczowe momenty powojennej walki politycznej i zbrojnej, jak i przełomowe wydarzenia związane ze zmianami kolejnych ekip rządzących.

Reklama

Nie pominięto również charakterystyki i roli aparatu bezpieczeństwa polskiego i radzieckiego, ludowego Wojska Polskiego czy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Pokazano proces kształtowania się powojennych granic Polski i związanych z tym lokalnych konfliktów granicznych m.in. o Kotlinę Kłodzką, Zaolzie, Orawę i Spisz.

Z zakresu historii społecznej w sposób obszerny pokazano powojenne przesiedlenia ludności polskiej, losy Niemców, losy ludności ukraińskiej, dzieje Żydów oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych. Nie pominięto spraw wyznaniowych, ukazując w sposób możliwie szeroki rolę wyznań i kościołów w Polsce. Na te niezwykłe kompendium składa się także bogata kartografia (mapy i wykresy), wielka liczba unikalnych zdjęć oraz źródeł historycznych. Wszystko to zostało uzupełnione komentarzami.

Już niedługo związany z książką konkurs :)

Geekweek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama