Teorie spiskowe: Smugi lotnicze czy chemtrails?

Czasem niebo ponad nami poprzecinane jest białymi smugami, które zamiast zanikać, rozrastają się przysłaniając słońce. To zwyczajne smugi lotnicze czy zatruwające nas i środowisko środki chemiczne?

Czasem niebo ponad nami poprzecinane jest białymi smugami, które zamiast zanikać, rozrastają się przysłaniając słońce. To zwyczajne smugi lotnicze czy zatruwające nas i środowisko środki chemiczne?

Czasem niebo ponad nami poprzecinane jest białymi smugami, które zamiast zanikać, rozrastają się przysłaniając słońce. To zwyczajne smugi lotnicze czy zatruwające nas i środowisko środki chemiczne?

Chemtrails to określenie chemicznych smug pozostawianych przez samoloty, które powszechnie jest używane przez osoby fascynujące się teoriami spiskowymi. Substancje te mają nas dosłownie "opryskiwać", powodując problemy zdrowotne oraz zniszczenie środowiska naturalnego.

Chociaż tej teorii nigdy nie udało się w stu procentach poprzeć wiarygodnymi dowodami, to jednak zdobywa ona wciąż to nowych zwolenników. Pozostaje pytanie, jak odróżnić czy w danym momencie mamy do czynienia ze zwyczajnymi smugami kondensacyjnymi czy też opryskami chemicznymi. Odpowiedź wcale nie jest taka łatwa i oczywista. Aby ją poznać trzeba najpierw dowiedzieć się czym są smugi lotnicze.

Reklama

Otóż powstają przede wszystkim wtedy, kiedy powietrze na wysokości przelotowej (mniej więcej 10 kilometrów nad powierzchnią ziemi) posiada dostatecznie niską temperaturę i wilgotność. Produkowane przez samolot spaliny posiadające dużą ilość pary wodnej powstałej w procesie spalania się materiałów pędnych, ulegają ochłodzeniu.

Następuje wówczas skraplanie się pary wodnej, a drobne kropelki zamarzają, co powoduje powstanie charakterystycznego szlaku. Najłatwiej zjawisko to tworzy się w powietrzu pełnym pyłów i zanieczyszczenia. Dlatego większość smug utrzymuje się na zimowym niebie podczas panowania pogodnego wyżu.

Im powietrze jest mniej zanieczyszczone, tym smugi szybciej zanikają, a często w ogóle się nie tworzą. Nie ma ich w momencie, kiedy krople nie są w stanie osadzić się na pyłach unoszących się w powietrzu. Swoje obserwacje najlepiej więc prowadzić z użyciem mapy zanieczyszczenia powietrza, która jest dostępna... 

Im częściej dominuje kolor żółty, pomarańczowy i czerwony, tym większa szansa na solidne smugi kondensacyjne. Im bardziej niebieski kolor, tym szansa mniejsza. Mapy dotyczą niskich warstw atmosfery, więc nie zawsze będą one odpowiadać warunkom panujących na wysokości przelotowej.

Jeśli ujrzymy smugi utrzymujące się znacznie dłużej niż zazwyczaj, to powinniśmy spojrzeć na nie z większej perspektywy, posiłkując się najnowszym zdjęciem satelitarnym środkowej Europy. Gdy smug będzie znacznie więcej nad całym obszarem i będą one rozciągać się w konkretnych korytarzach powietrznych, to z pewnością nie będą to chemtrailsy, bo umieszczenie środków chemicznych w samolotach rejsowych nie jest możliwe na tak dużą skalę.

W pozostałych przypadkach, gdy smugi będą tylko lokalnym zjawiskiem, istnieje prawdopodobieństwo chemtrailsów, choć jak wcześniej zaznaczyliśmy, skala jest mała i nie dotyczy ogółu społeczeństwa. Pamiętajmy, że wieczorne niebo poprzecinane smugami to częste zjawisko związane z zapyleniem na obszarach miejskich, a właśnie tam znajduje się najwięcej lotnisk, skąd samoloty startują i lądują niemal w każdej minucie. Podnoszenie alarmu nie mając pewnych i solidnych dowodów może wywołać więcej problemów niż przynieść korzyści.

Geekweek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy