Zajrzymy do wewnątrz wirusów

Badaczom z Uniwersytetu w Manchesterze udało się przełamać dotychczasową barierę optyczną - jednego mikrometra (0.001 mm). Dzięki temu możliwe ma być, po raz pierwszy w historii, spojrzenie do wewnątrz żywych wirusów.

Badaczom z Uniwersytetu w Manchesterze udało się przełamać dotychczasową barierę optyczną - jednego mikrometra (0.001 mm). Dzięki temu możliwe ma być, po raz pierwszy w historii, spojrzenie do wewnątrz żywych wirusów.

Badaczom z Uniwersytetu w Manchesterze udało się przełamać dotychczasową barierę optyczną - jednego mikrometra (0.001 mm). Dzięki temu możliwe ma być, po raz pierwszy w historii, spojrzenie do wewnątrz żywych wirusów.

Teraz dzięki połączeniu mikroskopu optycznego z przezroczystą mikrosferą (pusta w środku drobinka o rozmiarach od 1 do 1000 mikrometrów) naukowcy mają zajrzeć 20 razy głębiej - mogą oni widzieć obiekty rozmiarów 50 nanometrów. Ich optymizm dodatkowo wzmaga fakt, że teoretycznie nie ma żadnych ograniczeń tej technologii - przyszłości możliwe więc ma być widzenie jeszcze mniejszych obiektów.

Reklama

Nowy system nano-mikroskop działa na tej zasadzie, że obraz najpierw powiększany jest przez mikrosferę - miniaturową, przezroczystą, sferyczną cząsteczkę - a następnie trafia on do standardowego mikroskopu optycznego. Dzięki temu obraz wolny jest od zjawiska dyfrakcji światła, które ogranicza maksymalne powiększenie standardowych mikroskopów optycznych.

Oprócz spojrzenia do wnętrza wirusów, będziemy mogli po raz pierwszy rzucić okiem na nano-struktury z tlenku glinu czy też nano-wzory na dysku Blu-Ray.

Zdj.: By DFID - UK Department for International Development (Practising taking blood in Ebola saftey suits) [],

Geekweek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama