Życie tętniło tu już znacznie wcześniej. Pod zabudową odkryto ślady

Pracom budowlanym w Turce w woj. lubelskim towarzyszą badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny. W ostatnich dniach doszło do ciekawego odkrycia archeologicznego.

Pracom budowlanym w Turce w woj. lubelskim towarzyszą badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny. W ostatnich dniach doszło do ciekawego odkrycia archeologicznego.
Nowe odkrycie w woj. lubelskim ujawnia ślady dawnego osadnictwa. Zdj. ilustracyjne. /123RF/PICSEL

Ze względu na wzmożoną liczbę prac remontowych i budowlanych na terenie miast i wsi w całej Polsce, regularnie dochodzi do rozmaitych odkryć. Niektóre znaleziska są tylko ciekawostką, inne mają wysoką wartość. 

Niezależnie od ich rangi, każde takie odkrycie jest warte odnotowania, chociażby poprzez fakt, że dzięki temu mieszkańcy danego regionu mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak kiedyś wyglądało tu życie, albo jakie historie wiążą się z danym terenem.

Odkrycie archeologiczne podczas budowy drogi w woj. lubelskim

Nie inaczej jest w przypadku nowego odkrycia archeologicznego w woj. lubelskim. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował niedawno, że w gminie Wólka, gdzie od jakiegoś czasu prowadzone są prace budowlane, doszło do ciekawego odkrycia archeologicznego.

Reklama

Dziś na tym obszarze mieści się wieś Turka, o której pierwsze wzmianki znaleźć można już w dokumentach z 1409 r., a później pisał o niej nawet Jan Długosz. Ale jak się okazuje, życie tętniło tu już znacznie wcześniej. Przy ul. Świerkowej trwająca budowa drogi osiedlowej i towarzyszący jej nadzór archeologiczny doprowadziły bowiem do ujawnienia pozostałości osady wczesnośredniowiecznej, która niegdyś leżała na terenie dzisiejszych zabudowań Turki.

Nowe odkrycie. Osada wczesnośredniowieczna na Lubelszczyźnie

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków podał nieco więcej szczegółów na temat tego ciekawego odkrycia. Wczesnośredniowieczna osada odsłonięta podczas prac datowana jest na VIII-IX wiek. Ujawniono także ślady związane z kulturą łużycką.

- Inwestycja zlokalizowana jest w miejscu sprzyjającemu dawnemu osadnictwu - na cyplu przy krawędzi doliny Bystrzycy. Podczas archeologicznych badań powierzchniowych AZP zarejestrowano w tym miejscu dwa stanowiska: nr AZP 77-82/21-18 zidentyfikowane jako osada wczesnośredniowieczna datowana na VIII - IX w., oraz nr AZP 77-82/22-19, gdzie stwierdzono ślad osadnictwa związany z kulturą łużycką w postaci trzech fragmentów ceramiki - wyjaśnił konserwator.

Co odkryli archeolodzy w Turce?

Ze względu na kolizję budowy drogi i wspomnianych stanowisk, konserwator wskazał inwestorowi potrzebę przeprowadzenia badań archeologicznych. Wykopaliska i nadzory prowadzi Pracowania Archeologiczna Mirosława Mazura z Rzeszowa.

- Już w pierwszych dniach wykonywania badań w obydwu miejscach odsłonięto obiekty archeologiczne: tzw. "wannowate", w postaci stosunkowo płytkich, intensywnych zaciemnień, o wydłużonym owalnym kształcie, kwadratową półziemiankę i towarzyszących im jamy i dołki posłupowe - datowane na wczesne średniowiecze; oraz obiekty osadowe o nieokreślonej funkcji związane z kulturą łużycką - wymienił LWKZ.

Konserwator zapewnił także, że badania będą kontynuowane, a przyszłe odkrycia i wyniki analiz również zostaną opublikowane.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama