Dzienniki szkolne w wersji elektronicznej

Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie, które umożliwia m.in. prowadzenie dzienników elektronicznych, które mogą całkowicie zastąpić tradycyjne dzienniki w formie papierowej.

Wspomniane dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej, pod warunkiem, że uzyskania na to zgody organu prowadzącego daną szkołę lub placówkę. Wynika to m.in. z konieczności wprowadzenia systemu informatycznego, co wiąże się z koniecznością poniesienia określonych nakładów finansowych związanych z wyposażeniem placówki w odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a także z potrzebą przeszkolenia kadry pedagogicznej.

System informatyczny, służący prowadzeniu elektronicznych dzienników powinien zachowywać selektywność dostępu do danych, zabezpieczać informacje przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz rejestrować historię zmian i ich autorów.

Reklama

Nowe przepisy określają też warunki rejestrowania, przechowywania i dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny po zakończeniu roku szkolnego lub semestru. Zbiory danych powinny być zapisane na informatycznym nośniku w taki sposób, aby zapewniona była możliwość sprawdzenia ich integralności poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego (przy zapewnieniu możliwości weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących), a także możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym w okresie odpowiadającym okresowi przechowywania dzienników w formie papierowej.

Szacuje się, że obecnie ok. 0,3 proc. szkół w Polsce prowadzi, obok dziennika tradycyjnego (w formie papierowej), również dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. Szkoły te korzystają z dostępnych na rynku programów komputerowych, służących do rejestracji różnych informacji o uczniu i informacji o prowadzonych zajęciach. Dziennik elektroniczny bywa ponadto stosowany w szkołach jako dodatkowa forma kontaktu pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów. Główną zaletą dziennika prowadzonego w formie elektronicznej jest szybkość zestawiania danych i przekazu informacji.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: elektroniczny | dziennik | dzienniki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama