Kaspersky Lab szkoli londyńską policję

W celu przeciwdziałania wzrostowi cyberprzestępczości, policja miasta Londyn zaangażowała ekspertów ds. bezpieczeństwa internetowego z Kaspersky Lab, aby przeprowadzili dla jej funkcjonariuszy szkolenie w zakresie tych coraz liczniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Innowacyjny program szkoleniowy, pierwszy tego rodzaju w historii brytyjskich organów ścigania, pozwoli funkcjonariuszom służb policyjnych nabyć niezbędne umiejętności i wiedzę umożliwiające identyfikowanie i rozwiązywanie takich spraw – od oszustw online, których ofiarą pada osoba fizyczna podczas zakupów online, po utratę dużych pieniędzy w wyniku ataku ukierunkowanego na przedsiębiorstwo.      

Program ten zostanie rozszerzony na dalsze służby oraz duże przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii, a jego celem jest zapoznanie brytyjskiego przemysłu ze sposobami zabezpieczenia się przed cyberatakami. W połączeniu z wiedzą teoretyczną, trwający cały tydzień program pozwala zdobyć bezpośrednie doświadczenie, ucząc istotnych umiejętności, takich jak badanie ruchu sieciowego, analizowanie obrazów dysku twardego oraz dekompilowanie szkodliwego oprogramowania przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi szkoleniowych oraz metodologii opracowanej przez Kaspersky Lab. Trening pozwoli również firmom dokonać usprawnień w zakresie zgłaszania oszustw, dzięki czemu służby policyjne oraz agencje bezpieczeństwa będą posiadały jasny obraz sytuacji.         

Reklama

Uczestnikiem pierwszego z tych programów, który odbył się w lutym tego roku, był organ National Fraud Intelligence Bureau prowadzony przez Policję miasta Londyn. Chociaż kurs kładzie nacisk na zagrożenia wymierzone przeciwko organizacjom finansowym oraz organom rządowym, które stanowią główne cele oszustw online w Wielkiej Brytanii, uczestnicy nabywają umiejętności, które mogą być wykorzystywane podczas zwalczania cyberzagrożeń napotykanych przez ogół.          

„Ponieważ nieustannie wzrasta złożoność cyberprzestępczości, istotne jest, aby w tym samym tempie wzrastała wiedza służb dotycząca takich zagrożeń” – powiedział David Clark, nadkomisarz w jednostce zwalczającej przestępstwa gospodarcze. „Zważywszy, że w pierwszym kwartale 2014 r. w Wielkiej Brytanii miało miejsce ponad 21 000 przestępstw komputerowych, nie ma wątpliwości, że osoby fizyczne i firmy są zagrożone i wymagają ochrony. Brytyjskie służby policyjne muszą być przygotowane na identyfikowanie takich przestępstw i wiedzieć, jak można je bezpośrednio odeprzeć. Współpraca z Kaspersky Lab jeszcze bardziej podkreśla rolę krajowych służb policyjnych ds. przestępczości gospodarczej i zwiększy nasze możliwości w zakresie zwalczania oszustw i cyberprzestępczości w kraju”.      

„Firma Kaspersky Lab jest zaszczycona, że może dostarczać Policji miasta Londyn swoich rozległych i predykcyjnych analiz dotyczących bezpieczeństwa” – powiedział Wieniamin Lewcow, zastępca dyrektora działu sprzedaży korporacyjnej i rozwoju biznesu, Kaspersky Lab „Spędziliśmy już 17 lat na rozwoju zestawu zaawansowanych technik uzyskiwania danych i badania cyberprzestępstw, który powinien stać się cennym narzędziem dla organów ścigania w Wielkiej Brytanii”.

Działające od kwietnia 2013 r. centrum Action Fraud pozwala na rejestrowanie wszystkich innych niż nagłe zgłoszeń dotyczących przestępstw o charakterze oszustw kierowanych do służb policyjnych w Anglii i Walii. Po roku działania Action Fraud przyjmuje obecnie i przesyła każdego miesiąca do NFIB około 18 000 zgłoszeń o oszustwach, 15 000 zgłoszeń informacyjnych oraz 2 000 zgłoszeń o nadużyciach komputerowych pochodzących od obywateli jak również średnich i dużych firm. Policja londyńska prowadzi National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) - centralną bazę informacji związanych z cyberprzestępczością i oszustwami, w której analizowane są miliony zgłoszeń (również te z Action Fraud) w celu zidentyfikowania seryjnych oszustów, zorganizowanych grup przestępczych oraz zarówno nowych, jak i znanych już zagrożeń. Analizy te dostarczają organom ścigania w Anglii i Walii informacji potrzebnych do wszczęcia dochodzeń oraz podnoszenia świadomości w całym kraju – w sektorze publicznym i prywatnym. Policja londyńska odpowiada obecnie za całą inicjatywę Action Fraud oraz służby NFIB.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Kaspersky Lab | cyberprzestępczość
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy