Odliczanie wydatków na Internet

Osoby fizyczne będące podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych ponoszące wydatki na użytkowanie sieci internetowej mogą skorzystać z ulgi internetowej.

Osoby fizyczne będące podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych ponoszące wydatki na użytkowanie sieci internetowej mogą skorzystać z ulgi internetowej.

Odliczenie z tego tytułu dokonywane jest w rocznym zeznaniu podatkowym i obejmuje wydatki na korzystanie z Internetu poniesione w danym roku podatkowym. Podstawą do odliczenia są faktury VAT wystawione na podatnika, który chce dokonać takiego odliczenia. Udokumentowanie wydatków w przypadku nieposiadania stałego łącza może dodatkowo stanowić billing, z którego wynika ilość impulsów wykorzystanych na połączenie z numerem dostępowym.

Istotnym warunkiem jest, aby sieć była zainstalowana w miejscu zamieszkania podatnika. Oznacza to, iż nie jest możliwe korzystanie z ulgi w związku z wydatkami na Internet np. w siedzibie firmy znajdującej się poza miejscem zamieszkania.

Reklama

Wysokość ulgi zależy od wysokości poniesionych w roku podatkowym wydatków. Podstawę opodatkowania można obniżyć o nieprzekraczające rocznie 760 zł.

Do wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej zalicza się wszystkie wydatki poniesione na zakup usług umożliwiających dostęp do sieci. Nie podlegają natomiast odliczeniu wydatki na zakup urządzeń służących do uzyskania połączenia z siecią (np. modemów), ani wydatki związane z instalacją Internetu w mieszkaniu bądź budynku.

Małgorzata Blitek

Roedl&Partner
Dowiedz się więcej na temat: ulgi | odliczanie | wydatki | Internet
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy