Papież lubił internet

Zmarły Ojciec Święty - Jan Paweł II - doceniał rolę nowych technologii w życiu człowieka. Podczas jednego z kazań na placu. św. Piotra trzy lata temu pobłogosławił internet i powiedział: "Zdecydowałem przedstawić wam nowy duży temat na ten rok: "Internet - nowe forum do szerzenia Dobrej Nowiny".

"Kościół nie może być biernym obserwatorem rozwoju nowych technologii i społecznych skutków postępu" - mówił Jan Paweł II.

Uważał jednak, że wykorzystanie internetu powinno odbywać się w sposób etyczny. Opracował zarys dokumentu "Etyka w komunikowaniu", który - dopracowany przez Papieską Radę do spraw komunikacji społecznej został opublikowany w 2002 roku.

Jan Paweł II nauczył się także korzystać z komputera. Często bowiem w prezencie od firm otrzymywał specjalnie przygotowane "papieskie" laptopy, komórki czy radiotelefony.

Reklama

Teraz w tych smutnych dniach - nowe technologie pomagają wielu osobom w wyrażeniu swojego smutku, służą także organizacji akcji związanych ze śmiercią Papieża. To przez komórki i komunikatory internetowe zwoływali się wczoraj młodzi ludzie, aby w godzinie śmierci Ojca Świętego spontanicznie zapalić setki świec na krakowskich Błoniach pod "papieskim" obeliskiem. To dzięki nowym środkom łączności możliwe było błyskawiczne zorganizowanie "akademickich krzyży na miasteczku".

Większość polskich forów internetowych została czasowo zawieszona. Te, które - w ograniczonym zakresie - były czynne - także pomogły w uczczeniu pamięci Papieża. M.in. na forum kibiców Cracovii padł pomysł, aby organizowaną przez klub mszę na ukochanym stadionie Ojca Świętego przekształcić w Mszę Pojednania zwaśnionych kibiców. Pomysł ten podchwycili organizatorzy uroczystości.

Powstały dziesiątki, a może nawet setki serwisów i podserwisów, na których można poznać ciekawe fakty z życia Papieża, zobaczyć Jego zdjęcia, czy zapalić wirtualną świeczkę.

Dowiedz się więcej na temat: forum | Jan Paweł II | Jan Paweł II | internet | papież

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy