Wikipedia: Spór o wizerunki Mahometa

W internetowej encyklopedii Wikipedia znowu rozgorzał spór o wizerunki: w petycji online ponad 90 000 muzułmanów domaga się usunięcia z encyklopedii obrazu przedstawiającego proroka Mahometa. Społeczność Wikipedii wyklucza taką możliwość.

Przyczyną sporu jest miniatura z XV wieku, na której pokazano twarz Mahometa. Tekst petycji głosi: "W islamie przedstawianie wizerunków proroka Mahometa (niech pokój będzie z nim) i innych ludzi jest zabronione". Jeśli nawet większość obrazów nie pokazuje twarzy proroka, to już samo jego przedstawienie jest obraźliwe dla muzułmanów. Sygnatariusze petycji ograniczyli się do żądania usunięcia obrazów, ale niektóre gorące głowy na innych stronach internetowych nie wzdragają się przed groźbami użycia przemocy.

W specjalnej sekcji FAQ redaktorzy Wikipedii uzasadniają swoją decyzję o odrzuceniu żądania usunięcia miniatury: "Wikipedia rozumie, że niektóre grupy wyznawców islamu są wierne tradycji zakazującej prezentowania wizerunków Mahometa i innych proroków. Rozumiemy też, że niektórzy muzułmanie mogą odebrać naruszenie tej tradycji jako obrazę ich religii". Ta tradycja nie jest jednak zakazem obejmującym ściśle wszystkich muzułmanów. W szczególności szyici są mniej restrykcyjni w tej kwestii.

Reklama

- Wikipedia jest projektem mającym na celu tworzenie encyklopedii, a nie miejscem dla prowadzenia wewnątrzreligijnych dyskusji - wyjaśnił Mathias Schindler z Wikimedia Deutschland w rozmowie z heise Online.

Inaczej niż w przypadku sporu o duńskie karykatury Mahometa, który rozgorzał w 2006 roku, w Wikipedii chodzi nie o rysunki obrażające proroka, ale o średniowieczne przedstawienia założyciela religii. W tradycji islamu zakaz tworzenia wizerunków jest uzasadniony względami czci wobec proroka. W przypadku wizerunków w Wikipedii chodzi o dzieła muzułmańskiego artysty, które powstały długo po śmierci Mahometa. W internetowej encyklopedii kwestie zakazu pokazywania wizerunków Mahometa są w wielu miejscach wyjaśnione w wyczerpujący sposób.

Spory o wizerunek nie są dla internetowej encyklopedii niczym nowym. W grudniu ubiegłego roku Katina Schubert, z niemieckiej partii Die Linke (Lewica) złożyła skargę do prokuratury w sprawie prezentowania w Wikipedii symboli organizacji łamiących porządek konstytucyjny. Gdy redaktorzy Wikipedii zredukowali liczbę zdjęć w krytykowanym artykule o Hitlerjugend, Schubert wycofała swoją skargę. Symbole organizacji narodowosocjalistycznych są jednak w dalszym ciągu udokumentowane w Wikipedii.

HeiseOnline
Dowiedz się więcej na temat: Wikipedia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy