Zurich on-line

Na stronie internetowej PTE Zurich pojawił się program do symulacji, umożliwiający m.in. ustalenie ptymalnej wysokości składki oraz wyliczenie wysokości przyszłej emerytury.

Na stronie internetowej PTE Zurich pojawił się program do symulacji, umożliwiający m.in. ustalenie ptymalnej wysokości składki oraz wyliczenie wysokości przyszłej emerytury.

Pierwszy raz w Polsce klient otrzyma informację nie tylko o wartości polisy w ciągu kilkudziesięciu lat, ale

przede wszystkim będzie mógł określić wysokość składki w oparciu o swoje oczekiwania, sytuację finansową i plan zabezpieczenia rodziny. Plan ten pozwala na wyliczenie składki na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne w III filarze oraz na obliczenie emerytury z otwartego funduszu emerytalnego i ZUS.

Wirtualny kalkulator grupy Zurich Polska został skonstruowany w sposób pozwalający klientowi na przyjęcie dowolnych parametrów makroekonomicznych: optymistycznych, pesymistycznych, pośrednich lub własnych. Symulacja bierze pod uwagę: oczekiwaną realną stopę zwrotu w funduszach emerytalnych, oczekiwaną realną stopę zwrotu z obligacji rządowych, oczekiwany realny wzrost wynagrodzeń, średni czas pobierania emerytury (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) oraz stawki w kolejnych progach podatkowych. Przy dokonywaniu obliczenia klient określa, czy jest zainteresowany zabezpieczeniem finansowym rodziny na wypadek swojej śmierci, czy tylko emeryturą. Kalkulator bierze pod uwagę takie opcje jak spłata kredytów oraz dodatkowe rozszerzenia ubezpieczenia o klauzule śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, następstw nieszczęśliwego wypadku i niezdolności do pracy zarobkowej. Ponadto klient może dowiedzieć się, jaką emeryturę otrzyma z I filaru i każdego z działających na rynku otwartych funduszy emerytalnych. Jako ostateczny wynik symulacji klient otrzymuje szacunkową wysokość składki, jaką powinien wpłacać w ramach planowania finansowego, aby uzyskać wybrany przez siebie poziom zabezpieczenia.

Reklama
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | składki | on-line | Zurich
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama