Reklama

Jak ochronić firmowy komputer przed ekstremalną pogodą?

Ekstremalna pogoda może być poważnym zagrożeniem dla danych zgromadzonych na komputerach, szczególnie firmowych . Jak się przed nią obronić?

Zmiany klimatyczne i będące ich konsekwencją ekstremalne zjawiska pogodowe obserwowane w ostatnich miesiącach w Polsce, stanowią coraz poważniejsze zagrożenie dla sprzętu komputerowego - przekonują eksperci z laboratoriów odzyskiwania danych Kroll Ontrack. Na przykładzie największych światowych koncernów wskazują, w jaki sposób polskie firmy mogą zapobiec utracie danych będącej skutkiem burz, podtopień czy pożarów oraz jak niska jest świadomość wynikających z nich potencjalnych strat wśród polskich przedsiębiorców.

Z analiz Instytutu Ochrony Środowiska (IOS) wynika, że prognozowanemu na najbliższe lata zjawisku podwyższenia średniej temperatury w Polsce o jeden stopień Celsjusza, towarzyszyć będzie częstsze występowanie gwałtownych burz, huraganowych wiatrów czy podtopień. Według Kroll Ontrack zmiany te jeszcze bardziej niż dotychczas zagrażać będą serwerom danych, komputerom stacjonarnym oraz laptopom, z czego niewielka część właścicieli polskich firm zdaje sobie sprawę.

- Podczas gdy analizowanie długoterminowych prognoz pogody stanowi obecnie integralny element polityki bezpieczeństwa danych największych firm na świecie, w Polsce świadomość wagi wpływu czynników pogodowych na sprzęt komputerowy pojawia się niestety zwykle już po wystąpieniu szkody - mówi Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

Reklama

Zniszczenie sprzętu komputerowego oraz związana z nim utrata danych będąca skutkiem gwałtownych burz, trąb powietrznych czy przerw w dostawie energii, może bezpośrednio wpłynąć na funkcjonowanie firmy. W kryzysowej sytuacji gdy np. zalaniu ulegnie serwerownia lub dojdzie do zwarcia w sieci, do której podłączone są firmowe komputery, przedsiębiorcy natychmiastowo tracą nie tylko drogi sprzęt, ale również dostęp do swoich najistotniejszych danych. W tej sytuacji średniej wielkości polska firma narażona jest na przerwanie ciągłości biznesowej, a tym samym na poważne straty finansowe wynoszące nawet 500 tys. zł. dziennie. Według ocen specjalistów organizacji WWF, już teraz globalne straty przedsiębiorstw spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi wynoszą rocznie ok. 40 miliardów dolarów.

- Od roku 2004, gdy odzyskiwaliśmy dane z powodzi, jaka nawiedziła Czechy i Polskę, notujemy coraz więcej przypadków utraty firmowych danych związanych z katastrofami naturalnymi i gwałtownymi zmianami klimatycznymi. Większe firmy i ich działy IT wychodzą naprzeciw temu zjawisku i coraz częściej postrzegają niestabilną pogodę, jako ważny czynnik ryzyka, lokalizując na przykład swoje serwerownie w miejscach bezpiecznych pod kątem zalania sprzętu czy pożaru - mówi Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

Jak zminimalizować ryzyko uszkodzenia sprzętu komputerowego i utraty danych podczas gwałtownych zmian pogodowych? Specjaliści Kroll Ontrack radzą:

1. Śledź krótko- i długoterminowe prognozy pogody. Ekstremalnej pogodzie nie da się zapobiec, ale coraz częściej udaje się ją przewidzieć i przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. W firmie zwracaj uwagę na sezony burzowe, gwałtowne zmiany temperatury, bądź zapowiadane ulewy. Przygotuj odpowiednie procedury bezpieczeństwa i testuj je regularnie.

2. Twórz kopie zapasowe danych. Prywatni użytkownicy muszą liczyć w kwestii tworzenia kopii zapasowych na własny zdrowy rozsądek. W firmie wykonywanie backupu powinno być standardem i jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa danych, która powinna zawierać także procedury odzyskiwania danych w przypadku ich utraty.

3. Zadbaj o zabezpieczenie i chłodzenie firmowej serwerowni. Umiejscowienie firmowej serwerowni

w pomieszczeniu, gdzie niemożliwy jest kontakt komputerów z wodą, stanowi jeden z najważniejszych aspektów zabezpieczenia biznesowych danych. Pomieszczenie, w którym znajdują się serwery powinno być także odpowiednio wentylowane lub klimatyzowane, aby ich funkcjonowania nie zaburzyła wysoka temperatura.

4. Pracując na komputerze, używaj uziemionych listew zasilających. Odpowiednią listwą zasilającą jest przedłużacz z wmontowanym bezpiecznikiem. W przypadku burzy i przepięcia, przepalić powinien się jedynie bezpiecznik, odcinając przepływ prądu i chroniąc wpięty do przedłużacza komputer, bądź inny sprzęt elektroniczny.

5. Korzystaj z urządzeń UPS. Korzystanie z awaryjnego zasilacza wyposażonego w akumulator, którego zadaniem jest podtrzymanie pracy komputera stacjonarnego po odcięciu zasilania daje gwarancję, iż w trakcie burzy sprzęt nie wyłączy się i aktualne wyniki pracy nie zostaną utracone. W przypadku laptopa czy innego urządzenia mobilnego, taką funkcję pełnić powinna bateria. Kabel zasilający należy wówczas odłączyć od gniazdka.

6. W przypadku utraty informacji zapisanych na nośnikach - zwróć się o pomoc do specjalistów. Nawet gdy komputer ulegnie awarii pod wpływem burzy, nie należy od razu zakładać, że utraconych danych nie da się odzyskać. Najlepiej skontaktować się wówczas ze specjalistami, którzy udzielą pierwszych wskazówek, co do postępowania w przypadku utraty plików.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy