Kiedy kopia programu jest legalna?

Rynek produktów komputerowych zaskakuje cenami programów, zwłaszcza specjalistycznych. Wysokie ceny powinny być 100-proc. gwarancją użyteczności i skuteczności ich zastosowania. Dostępne nośniki informacyjne nie gwarantują jednak konsumentom trwałości - płyta CD z programem może ulec zniszczeniu bądź po prostu zostać zgubiona.

Furtka dla ciebie

Przepisy prawne regulujące ochronę programów autorskich to przede wszystkim ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednak ze względu na specyfikę programów komputerowych nie stosuje się wobec nich prawa autorskiego o dozwolonym użytku prywatnym. Nabywając program, nie stajemy się automatycznie jego właścicielem, a jedynie wykupujemy po prostu licencję na korzystanie z niego w ściśle określony sposób.

Umowa licencyjna może np. przewidywać możliwość zainstalowania go jedynie na jednym stanowisku komputerowym, jednak zawsze istnieje wspomniane ryzyko, że nośnik informacji może ulec uszkodzeniu. Dlatego jak najbardziej przysługuje nam prawo do sporządzenia kopii zapasowej, jako elementu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania programu.

Reklama

Ustawa przyznaje użytkownikowi prawo do sporządzenia kopii zapasowej .

Art. 75 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim mówi: "nie wymaga zezwolenia uprawnionego sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego". Sformułowanie z ustawy nie jest precyzyjne i interpretując je trzeba mieć na uwadze cel kopii bezpieczeństwa - ma ona gwarantować korzystanie z programu w przypadku zniszczenia oryginalnego nośnika.

Sporządzenie kopii można uznać za zbędne, gdy producent programu zapewnia natychmiastowe dostarczenie nowej kopii programu w przypadku jej zniszczenia. Gwarancje producenta jednak nie zawsze są wiarygodne - od momentu zgłoszenia zaginięcia lub zniszczenia naszego nośnika informacji do momentu dostarczenia nowej kopii może upłynąć dużo czasu, co może się przedłożyć na zastosuj w pracy i wymierne starty.

W najlepszym wypadku kopia zostaje dostarczona wraz z zakupionym oryginalnym egzemplarzem, zdarza się to jednak rzadko. Użytkownik nie może wtedy sporządzić kolejnej kopii - mamy bowiem prawo tylko do jednej. Pamiętać też trzeba, że jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, to nie możemy równocześnie używać programu oryginalnego i kopii.

Innym problemem na drodze legalnego kopiowania mogą okazać się zabezpieczenia producenta. Ich celem jest szeroko pojęte zabezpieczenie przed piractwem, jednak jednocześnie faktycznie pozbawiają legalnych użytkowników przywileju stworzenia kopii bezpieczeństwa. Należy wówczas skontaktować się z producentem lub dystrybutorem z zapytaniem czy w razie uszkodzenia nowego nośnika zostanie nam dostarczony nowy.

Sporządzenie jednej kopii bezpieczeństwa, przez nas jako użytkowników oryginalnego produktu, jest zatem dopuszczalne. Obejście ewentualnych zabezpieczeń w celu jej wykonania nie będzie uznawane za bezprawne.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kopie | zniszczenia | kopia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy