Reklama

Microsoft na rzecz edukacji

Po otwarciu "Szkoły przyszłości" w Filadelfii, firma Microsoft planuje stworzyć kolejne 12 szkół w m.in. Finlandii, Meksyku i Kanadzie. Także i polski oddział Microsoft dokłada swoją cegiełkę.

Polski Microsoft przyznał Stowarzyszeniu "Otwarte Drzwi" grant w postaci oprogramowania o wartości ponad 60 tysięcy złotych. Stowarzyszenie prowadzi pracownie komputerowe o społecznym charakterze, w których z dostępu do narzędzi oraz kursów z zakresu podstawowych umiejętności informatycznych korzystają podopieczni organizacji, między innymi bezrobotni.

W skład grantu oprogramowania o wartości ponad 20 tys. dolarów, czyli ok. 60 tys. złotych wchodzą następujące produkty: system operacyjny Windows XP, pakiet Microsoft Office 2003 Professional oraz Microsoft FrontPage 2003. Przekazane oprogramowanie zostanie zainstalowane na 25 komputerach w różnych ośrodkach Stowarzyszenia, które oferują dostęp do społecznych pracowni informatycznych w celach edukacyjnych. Ich społeczny charakter oznacza, że można z nich korzystać bezpłatnie, a prowadzone tam kursy informatyczne są adresowane do osób pozostających na marginesie życia społecznego i zawodowego, szczególnie bezrobotnych.

Reklama

Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" powstało w 1995 roku z inicjatywy społeczników, ludzi nauki, polityki i biznesu i jest organizacją pożytku publicznego. Celem działalności Stowarzyszenia jest tworzenie warunków umożliwiających młodym Polakom, osobom poszkodowanym społecznie i ekonomicznie pomyślny start w życie, niekiedy po tym jak wcześniejszy zakończył się niepowodzeniem.

Firma Microsoft wspiera Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" od 2005 roku. Wtedy przekazała pierwszy grant oprogramowania dla ośrodka Stowarzyszenia przy ulicy Równej, który terapią i wsparciem otacza osoby z upośledzeniem umysłowym. Dzięki grantowi 20 osób dziennie korzysta z terapii zajęciowej przy udziale komputerów i nowoczesnego oprogramowania.

Przyznane wsparcie jest elementem działalności firmy Microsoft na rzecz wyrównywania szans społeczności defaworyzowanych i zagrożonych "wykluczeniem informacyjnym" w dostępie do narzędzi, wiedzy i umiejętności informatycznych.

Bill Gates zapowiedział dalszy rozwój "Szkół przyszłości" w Edynburgu (Szkocja) podczas swojego tournee promującego Vistę.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy