Młodzi liderzy IT wyzwaniem dla pracodawców

Pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, a 47 proc. młodych adeptów IT oczekuje od swojej pracy możliwości rozwoju i awansu, stając się dla pracodawców bardzo wymagającą grupą.

Pokolenie, które rozpoczyna właśnie pracę w branży IT to tzw. "Generacja Y" - świadomi swojej wartości, kompetentni i ambitni, ale wyznający zasadę, że to praca ma być dla nich a nie odwrotnie. Są gotowi zmienić ją z dnia na dzień, bez skrupułów, które mieli ich rodzice. Z raportu przygotowanego przez firmę Tieto wynika, iż to, co motywuje młodych liderów IT do działania, to przede wszystkim: ambicja (45 proc.), pieniądze (42 proc.) i pasje (39 proc.).

Te ostatnie w życiu młodych informatyków przekładają się głównie na zadowolenie z życia (57 proc. wskazań), poczucie samorealizacji (52 proc.) i możliwość oderwania się od codzienności (48 proc. ankietowanych). Młodzi liderzy IT tak bardzo przywykli do realizacji pasji, iż tylko 7 proc. badanych jest w stanie z nich zrezygnować ze względu na pracę.

Reklama

Pracodawcy nie zwracają zwykle uwagi na to, co ich pracownik robi w czasie wolnym, a szkoda, bo może to realnie przełożyć się na zysk firmy. Pasje i zainteresowania pracownika pozwalają mu odpocząć i nabrać energii do działania. Ale czy tylko? Z przygotowanego przez nas raportu wynika, iż dla blisko 60 proc. badanych osób pasje to także możliwość zdobycia nowych umiejętności i rozwoju ich osobowości. Im bardziej wymagająca pasja, tym większe z niej zyski dla firmy - mówi Michał Szostkowski, Country HR Manager Tieto Poland.

Pasje rozwijają zdolności interpersonalne, umiejętności pracy zespołowej, a także kształtują systematyczność i poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, czyli te cechy, których zwykle przedstawicielom pokolenia "Y" brakuje. Młodzi pracownicy dostrzegają ten potencjał, dlatego szukają dziś takiej pracy, która będzie dostarczać im wyzwań i umożliwiać realizację pasji. Ponad połowa badanych (52 proc.) chciałaby, żeby praca była dla nich jednocześnie pasją.

Młodzi ludzie nie boją się też zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu interesującej oferty pracodawców. Nie oznacza to jednak, że są gotowi przeprowadzić się wszędzie. Nowe miejsce pracy i życia musi spełniać ich niemałe oczekiwania. Oprócz możliwości znalezienia ciekawej pracy ważnym czynnikiem jest też adekwatność zarobków do kosztów utrzymania (42 proc. respondentów).

Młodych ludzi przyciągnąć może także atmosfera miasta, możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz komfortowe warunki do założenia rodziny. Pracodawcy chcący przyciągnąć dobrych pracowników muszą więc dokładnie przyglądać się miastom, w których lokują swoje siedziby. Ważna jest także współpraca z urzędami miast, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, które mogą zaowocować obopólnymi korzyściami.

Absolwenci kierunków IT będą w najbliższym czasie utrzymywać się w czołówce najbardziej poszukiwanych pracowników. Rosnąca konkurencja w poszukiwaniu tych najlepszych oraz zmieniające się oczekiwania młodych pracowników będą stawiały przed pracodawcami wyzwania, do których już teraz powinni się oni przygotowywać. Wśród młodych informatyków zyskują dziś elementy, do których pracodawcy do tej pory przykładali mniejszą wagę. To one jednak decydują o lojalności pracownika i jego zaangażowaniu w działalność firmy.

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez TNS OBOP podczas konferencji inaugurującej ogólnopolski konkurs programistyczny "Decode Tieto", w listopadzie 2010 roku. Wzięło w nim udział 397 studentów z siedmiu uczelni wyższych w Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie, Białymstoku, Gdańsku, Bydgoszczy i Rzeszowie.

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama