Reklama

Nowe wymogi dla urządzeń elektronicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej.

Projekt określa zasady funkcjonowania urządzeń, instalacji oraz systemów elektrycznych i elektronicznych, tak by ich praca nie powodowała niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych (kompatybilność elektromagnetyczna). Dotyczy to m.in. sprzętów gospodarstwa domowego, urządzeń RTV, instalacji kablowych oraz systemów alarmowych - poinformowało Ministerstwo Transportu w dzisiejszym komunikacie.

Producent, przed wprowadzeniem urządzenia na rynek, musi uzyskać dla swojego produktu ocenę zgodności. Ma ona gwarantować, że produkt został wykonany zgodnie z wymogami. Będzie miał również obowiązek sporządzenia dokumentacji technicznej, która powinna obejmować wszystkie fazy jego powstawania - od projektu, poprzez produkcję, aż do gotowego urządzenia. Dokumentacja jest konieczna, bo na jej podstawie jednostka notyfikująca będzie mogła określić, czy aparatura była wytwarzana zgodnie z zasadniczymi wymaganiami. Urządzenie nie może powodować zakłóceń elektromagnetycznych i jednocześnie musi posiadać wymaganą odporność na takie zakłócenia. Urządzenia przeznaczone do sprzedaży będą musiały posiadać deklarację zgodności oraz oznakowanie CE.

Reklama

Do aparatury powinny być dołączone informacje o producencie, jego upoważnionym przedstawicielu, właściwym sposobie użytkowania i konserwacji oraz uwagi dotyczące zachowania środków ostrożności i ograniczeniach w użytkowaniu. Nowe przepisy nie dotyczą m.in. sprzętu medycznego, telekomunikacyjnego i lotniczego. Ustawie nie będą też podlegać urządzenia wykorzystywane przez służby mundurowe i specjalne. Organem kontrolnym dla prawidłowego przestrzegania ustawy będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

PG

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL