Produktywni wg Microsoftu

Microsoft, we współpracy z dr Larry Bakerem, amerykańskim badaczem wydajności pracy i specjalistą ds. zarządzania czasem, przeprowadził test produktywności (Microsoft Office Personal Productivity Challenge - PCC) wśród ponad 38 tys. merytorycznych pracowników z różnych firm, w 200 krajach świata. Badanie wykazało, że z 45 godzin, które tygodniowo poświęcamy pracy, aż 17 spędzamy bezproduktywnie.

Szansą na zwiększenie naszej efektywności jest, według uczestników ankiety, wykorzystanie nowych technologii.

Celem testu było, z jednej strony, sprawdzenie ogólnego wskaźnika produktywności badanych osób na całym świecie, z drugiej natomiast zapoznanie się z oczekiwaniami i potrzebami dotyczącymi poprawy wydajności ich pracy. Za największą stratę czasu uczestnicy badania uznali nieefektywne spotkania, które pochłaniają nam średnio 5,6 godz. w tygodniu, a także problemy z komunikowaniem się w zespole oraz brak sprecyzowania celów podejmowanych działań. Polscy respondenci wskazali również na bezproduktywne spotkania, a ponadto za marnotrawstwo czasu uznali odwlekanie lub odkładanie spraw na później oraz brak określonych priorytetów w codziennej pracy.

Reklama

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zwiększenie wydajności pracy, według uczestników badania, jest możliwość szybkiego docierania do potrzebnych dokumentów, efektywne zarządzanie pocztą elektroniczną oraz, przede wszystkim, wykorzystanie nowych technologii. Osoby, które osiągnęły w teście najwyższy współczynnik produktywności, zdobyły jednocześnie najwięcej punktów w pytaniach dotyczących stosowania w ich pracy rozwiązań informatycznych.

Wśród przebadanych Polaków 86 proc. to mężczyźni, mający średnio 33 lata i zajmujący w swoich firmach stanowiska menedżerskie - w grupie tej było więcej młodych menedżerów, niż wśród respondentów w innych krajach. Polacy, biorący udział w badaniu, podobnie jak respondenci z innych krajów, spędzają w pracy średnio 9 godzin dziennie. Dostają jednak znacznie mniej e-maili, niż mieszkańcy pozostałych krajów Europy oraz Amerykanie.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od września 2004 r. do lutego 2005 r. Na 18 pytań zawartych w ankiecie internetowej odpowiedziało ponad 38 tys. pracowników z 200 krajów świata.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Microsoft
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy