Polska stworzona do outsourcingu IT?

Z danych opublikowanego raportu KPMG „Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT” wynika, że Polska znalazła się na drugim miejscu pod względem atrakcyjności lokalizacji dla usług IT (8 proc. respondentów). Na pierwszym miejscu w tej klasyfikacji znalazły się Indie (42 proc. respondentów) zaś na trzecim Brazylia (6 proc. respondentów).

W Polsce jest wiele firm, które decydują się na współpracę i powierzenie części zadań innej firmie. Coraz częściej organizacje decydują się na przekształcenie lokalnych i centralnych działów IT do modelu centrów usług wspólnych (CUW). Jednak decydując się na podjęcie współpracy z wybranym usługodawcą z zakresu IT należy bardzo starannie i dokładnie sprawdzić czy jest on w stanie zapewnić działania na najwyższym poziomie. 

Co daje outsourcing?

Usługi outsourcingowe dają dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów rynkowych oraz ogólnoświatowej bazy danych. Inżynier IT skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całego zasobu wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych, wskazówek innych ekspertów. Specjalista z zewnątrz pracuje tylko wówczas, gdy jest rzeczywiście potrzebny, niekoniecznie na pełnym etacie i wiąże się to z efektywnym wykorzystaniem czasu. W konsekwencji powoduje to nie tylko ograniczenie kosztów, ale  i ryzyka związanego z poszukiwaniem i zatrudnieniem własnych specjalistów. Dość często spotykanym zjawiskiem jest również team leasing, czyli outsourcing całego zespołu wraz z kierownikiem na czele.

Reklama

Korzyści outsourcingu

Największą zaletą płynącą z outsourcingu to redukcja kosztów. Według raportu KPGM 26 proc. badanych respondentów wskazuje właśnie na tę zaletę. Coraz istotniejsze jednak zdają się być inne czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie (21 proc.), specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy (19 proc.). - Outsourcing pozwala na koncentrację sił na głównych celach działalności, środków i procesów. Organizacja osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa poprzez zapewnienie najwyższej, jakości usług bazujących na doświadczeniu i kompetencji firmy z zewnątrz. Co więcej, firma zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich - również wydajność. Odciąża również od pracy różne działy firmy, np. zaopatrzenie, rekrutację - dodaje Konrad Świrski, prezes Transition Technologies.

Nowe trendy outsourcingu

Outsourcing stosowany jest wówczas, gdy zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Obecnie technologie odgrywają coraz większą role w biznesie. Firmy IT korzystają z różnych usługodawców m.in. inżynierów, specjalistów oraz dostawców technologii chmury. Najnowsze trendy wskazują również, że przesuwa się wartość outsourcingu - z ograniczenia kosztów na najwyższą, jakość dostarczanych usług, innowację, a także bezpośrednim pozyskaniem korzyści dla firmy. Decydując się na współpracę opartą na outsourcingu należy wziąć pod uwagę wszystkie plusy i minusy. Wady mogą pojawić się na etapie zaufania, kiedy to pojawia się obawa przed powierzeniem części swoich zadań drugiej firmie. Kolejną wadą może być zbyt duża chęć minimalizowania kosztów, co niekiedy przekłada się na obniżenie, jakości wykonywanych usług.

  W zależności od wiedzy, środków i priorytetów organizacje podejmują decyzje o tym, jakie potencjalne obszary i w jakiej formie mogą bazować na outsourcingu. Jednak mając na uwadze obecnie panujące trendy na rynku IT, powszechny dostęp do zasobów oraz stale rosnące wymagania i oczekiwania klientów, warto zastanowić się nad końcowym rachunku opłacalności działania w pojedynkę. Słusznie podjęta decyzja o współpracy może przyczynić się do wzmocnienia pozycji rynkowej jak również do powstania wieloletniej współpracy pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. W rezultacie stają się oni dla siebie kluczowymi kontrahentami. Z kolei, w przypadku błędnie podjętej decyzji o współpracy, może spowodować znaczny uszczerbek na wizerunku firmy.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy