Technologiczne trendy na 2017 rok

Rzeczywistość rozszerzona, fog computing i sztuczna inteligencja - to tylko niektóre z trendów, jakie będą - według teleinformatycznego giganta Cisco - towarzyszyły technologiom, a co za tym idzie nam samym, w 2017 roku.

Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality), blockchain, zastosowanie dronów w systemach korporacyjnych, autonomiczne pojazdy oraz nowe materiały jak grafen lub silicen (nanomateriał oparty na krzemie) otwierają ekscytujące możliwości zastosowań nowych technologii, ale nastąpi to dopiero w perspektywie zaczynającej się od roku 2020. W najbliższej przyszłości warto jednak zwrócić uwagę na sześć interesujących trendów dotyczących bieżącego rozwoju technologii i jej zastosowań:

1.  Wzrost ruchu w internecie i zapotrzebowania na łącza szerokopasmowe

Reklama

Do 2020 roku globalny ruch w internecie będzie 95-krotnie większy od ruchu zarejestrowanego w 2005 roku. Ten ogromny wzrost wynika z rosnącej liczby użytkowników globalnej sieci (4,1 mld w 2020 roku), większej liczby urządzeń podłączonych do internetu, większej przepustowości łączy szerokopasmowych oraz wzrostu popularności transmisji wideo. Do 2020 roku 71 procent całkowitego ruchu IP będzie generowane przez urządzenia inne niż komputery PC, takie jak smartfony, tablety i telewizory. Do wzrostu ruchu IP przyczyni się też niewątpliwie cyfrowa transformacja firm oraz popularyzacja systemów IoT. Można oczekiwać, że do systematycznego wzrostu transmisji danych w internecie przyczynią się takie zastosowania technologii jak monitoring wideo, mierniki i czujniki IoT, medyczne urządzenia do zdalnego monitorowania stanu zdrowia oraz usługi M2M (automatyczna wymiana danych między urządzeniami podłączonymi do sieci).

2.       Cyfryzacja wymaga przystosowanych do niej sieci

Obecnie wszyscy mówią o cyfryzacji: producenci, firmy technologiczne, firmy konsultingowe, politycy - i oczywiście Cisco. Podczas tegorocznej konferencji World Economic Forum w Davos, głównym tematem była właśnie cyfryzacja, która jest podstawowym elementem tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Ponieważ nasz świat staje się cyfrowy, a wszystko zaczyna w nim być podłączone do sieci, dane stają się zasobami o strategicznym znaczeniu dla każdej firmy, dla każdego państwa. Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa danych, niezakłóconego dostępu do nich oraz usług je wykorzystujących to podstawowe warunki osiągnięcia sukcesu przez firmy lub organizacje rządowe. Ale ważnym, wstępnym warunkiem dla efektywnej cyfryzacji jest dostępność sieci przygotowanej do cyfrowej transformacji.

Podobnie jak w przypadku sieci WWW (World Wide Web), która ukryła wszystkie skomplikowane problemy techniczne internetu i spowodowała, że stał się on dostępny praktycznie dla każdego, również technologie sieciowe wykorzystywane w systemach firmowych ewoluują w kierunku wykorzystania modeli otwartych. Systemy przygotowane do cyfryzacji umożliwiają wykorzystanie mechanizmów automatyzacji opartych na kontrolerach sieci, analityki działającej w czasie rzeczywistym i uwzględniającej informacje kontekstowe, wirtualizację funkcji sieciowych (NFV) oraz nieograniczone możliwości skalowania oferowane przez rozwiązania działające w chmurze. W jaki sposób otwarte, sterowane programowo sieci ułatwią cyfrową transformację? Przede wszystkim dostarczają mechanizmów pozwalających na monitorowanie działania sieci, automatyzację procesów i ochronę systemu przed zagrożeniami. W dobie cyfryzacji, dobrymi przykładami mogą tu być urządzenia sieciowe, które są w stanie automatycznie wykrywać i blokować podejrzane zdarzenia zachądzące w sieci przesyłowej (np. dostawcy energii) lub dostarczać informacji o niezbędnych działaniach serwisowych zanim nastąpi awaria w systemach przemysłowych.

3.       Sztuczna inteligencja otwiera nowe możliwości walki z cyberzagrożeniami

Skala cyberzagrożeń urosła do takiego poziomu, że ludzie nie są w stanie im sprostać. Obecnie zasadnicze znaczenie ma możliwość automatyzacji wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom.

Sztuczna inteligencja ułatwia analizę i zautomatyzowane monitorowanie podejrzanego ruchu w sieci. Jej zastosowanie pozwala na wykrycie ataków zanim doprowadzą do wycieku wrażliwych informacji.

Dodatkowo mechanizmy wykorzystujące sztuczną inteligencję pozwalają na ciągłą analizę ogromnych zbiorów informacji i automatyczne uczenie się jakie aktywności w sieci danej firmy są normalne, a jakie wykraczają poza standard. W efekcie pozwala to na efektywne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie nowym, nieznanym jeszcze atakom. Automatyzacja taka ma zasadnicze znaczenie w przypadku systemów IoT (Internet of Things).

Cisco wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji do tworzenia sieci, która sama się broni przed zagrożeniami, automatycznie wykrywając potencjalnie szkodliwą aktywność i przeciwdziałając jej negatywnym skutkom.

4.       Zmienia się sposób w jaki pracujemy

Według badania Harvard Business Review z 2016 roku, 72 proc. dyrektorów firm uważa, że efektywna wymiana informacji w ramach zespołów i między nimi jest coraz ważniejsza. 68 proc. ankietowanych sądzi, że rośnie znaczenie współpracy z zewnętrznymi firmami, partnerami, dostawcami, klientami, konsultantami, a także współpracownikami zatrudnionymi w innych oddziałach firmy. Najczęściej powtarzane zarzuty w stosunku do popularnych narzędzi do współpracy dotyczą braku ich integracji z innymi procesami biznesowymi (38 proc.) i niedopasowania do sposobu pracy użytkowników (35 proc.), co w efekcie prowadzi do zbyt rzadkiego wykorzystania dostępnych aplikacji i ich funkcji przez pracowników (44 proc.).

Za najbardziej efektywne i najczęściej wykorzystywane narzędzia do współpracy badani uznali aplikacje do współdzielenia plików, również w chmurze, systemy wideo-konferencyjne oraz firmowe portale umożliwiające zarządzanie treściami.

Nowa generacja narzędzi do współpracy będzie oparta na systemach chmurowych, będzie zapewniać dostęp mobilny, a także wykorzystywać otwarte standardy pozwalające na integrację różnych strumieni danych.

5.       Fog computing, czyli rozszerzenie przetwarzania danych w chmurze na urządzenia brzegowe

W 2017 roku przetwarzanie w tzw. "mgle obliczeniowej" (Fog computing) będzie zwiększało efektywność systemów chmurowych dzięki przeniesieniu części obciążeń do urządzeń końcowych działających na brzegu sieci. Technologia Fog computing będzie znajdowała coraz szersze zastosowania w infrastrukturze inteligentnych miast (Smart City). Pozwala ona na wyposażenie większości urządzeń IoT w możliwość samodzielnego przetwarzania danych, ich przechowywania we własnej pamięci masowej oraz obsługi połączeń sieciowych. Pozwala to zwiększyć efektywność wielu usług, takich jak monitorowanie i zarządzanie ruchem pojazdów, parkingami, sterowanie oświetleniem, a także miejskich systemów bezpieczeństwa.

Na przykład kamera wideo monitorująca ruch na drodze, jeśli wykryje migające światła zbliżającej się na sygnale karetki pogotowia, może automatycznie zmienić światła na skrzyżowaniu tak, by mogła ona przejechać szybko i bezpiecznie.

Umieszczone w pociągach nowej generacji sensory wykorzystujące Fog Computing mogą na bieżąco monitorować stan wszystkich ważnych elementów pociągu i w przypadku zarejestrowania jakichkolwiek problemów wysyłać sygnały alarmowe do operatora składu, np. informujące o konieczności zatrzymania pociąg na najbliższej stacji w celu wykonania awaryjnego serwisu.

Fog Computing umożliwia też ulepszenie systemów dystrybucji energii elektrycznej. Czujniki IoT zainstalowane w urządzeniach końcowych, na podstawie danych o bieżącym zużyciu energii, mogą automatycznie przełączać zasilanie na różne, dostępne źródła, optymalizując koszty.

6.        Popularyzacja alternatywnych rzeczywistości

Wymieszanie różnych wymiarów rzeczywistości to trend, który w 2017 roku będzie się nasilał. Największe firmy dotychczas sprzedające towary wyłącznie w internecie już wprowadzają swoją ofertę do fizycznych lokalizacji (księgarnie Amazona i sklepy Amazon Go), a Pokemon Go wprowadził elemnty rozszerzonej rzeczywistości (Augmented reality) do świadomości mas.

Rozwój technologii związanych z wirtualną rzeczywistością osiągnął punkt, w którym stają się one dostępne praktycznie dla każdego konsumenta. Powszechnie dostępne urządzenia takie jak smartfony lub tablety i nowe platformy oparte na otwartym oprogramowaniu umożliwiają firmom wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do wprowadzania innowacji w sposobie prowadzenia biznesu - w przestrzeni internetowej, fizycznej lub wirtualnej.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Cloud Computing | Cisco
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy