Tworzenie aplikacji Web 2.0 od Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent przedstawił nowe rozwiązania, które umożliwiają usługodawcom otwarcie swoich sieci dla twórców aplikacji i treści oraz opracowywanie usług Web 2.0 dla użytkowników indywidualnych i przedsiębiorstw.

Skierowany do twórców aplikacji pakiet Application Exposure Suite upraszcza tworzenie i udostępnianie aplikacji oraz treści Web 2.0. Nowy zestaw Open API ma oferować nowe środowisko programistyczne dla tworzenia i publikowania treści i aplikacji Web 2.0

Oferta obejmuje pakiet Application Exposure Suite, usługę Open API oraz zestaw usług transformacji. Rozwiązania te są częścią strategii Alcatela-Lucenta polegającej na wykorzystaniu sieciowego potencjału usługodawców z innowacyjnością internetu w celu zapewnienia większych możliwości użytkownikom indywidualnym i firmom.

Reklama

Nowe rozwiązania zapewniają dostęp do kluczowych informacji o usługach, takich jak lokalizacja abonentów, ich preferencje, stan rozliczeń itd., co pozwoli programistom na tworzenie aplikacji wykorzystujących unikalne atrybuty sieci usługodawcy w aplikacjach bazujących na internecie. Są one uzupełnieniem architektury High Leverage Network Alcatela-Lucenta adresowanej do usługodawców, programistów oraz przedsiębiorców i mającej im pomóc w zwiększeniu dochodów, optymalizacji wydatków oraz zwiększeniu poziomu innowacji podczas tworzenia aplikacji, zarządzaniu nimi i wprowadzaniu ich na rynek.

- Alcatel-Lucent znalazł efektywny sposób na zapewnienie usługodawcom oraz dostawcom aplikacji i treści dodatkowych korzyści z nowego modelu tworzenia aplikacji - przez połączenie możliwości sieci z inteligencją i pomysłowością tysięcy programistów działających w internecie - powiedziała Elisabeth Rainge, dyrektor IDC.

Application Exposure Suite

Application Exposure Suite Alcatela-Lucenta umożliwia operatorom oraz usługodawcom udostępnianie swoich zasobów sieciowych - za pośrednictwem otwartego i bezpiecznego zestawu funkcji programistycznych - dostawcom aplikacji i treści. Rozwiązanie pozwala wzbogacić usługi internetowe. Usługodawcy mogą wzbogacić swój potencjał dochodowy o nowe źródła przychodów dzięki umożliwieniu programistom korzystania w swoich aplikacjach z takich funkcji, jak pełne sterowanie QoS, precyzyjna lokalizacja, zestawianie usług ad-hoc, dostęp on-line do rozliczeń, pełne profilowanie klienta czy też optymalizacja istniejących usług.

Rozwiązanie daje usługodawcom do dyspozycji kluczowe usługi wraz ze wszystkimi niezbędnymi mechanizmami, takimi jak bezpieczny dostęp do zasobów sieci, ochrona prywatności abonentów, ochrona sieci czy całościowy wgląd w wydajność aplikacji działających w ich sieciach. Ułatwia im to optymalizowanie obsługi użytkowników oraz pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby sieci. Pakiet Application Exposure Suite jest dostępny do użytku komercyjnego. Obecnie przechodzi przez zaawansowane testy u dużych usługodawców na całym świecie .

Usługa Open API

Alcatel-Lucent wprowadza także na rynek usługę Open API, która umożliwia programistom i usługodawcom na tworzenie i testowanie nowych usług. Open API daje kontrolowany dostęp do informacji i funkcji sieciowych operatora za pośrednictwem portalu internetowego (http://developer.openapiservice.com). Programiści mogą wykorzystywać zebrane w jednym miejscu mechanizmy stosowane przez wielu operatorów, co eliminuje konieczność indywidualnego kontaktowania się z nimi i daje potencjalny dostęp do dużej liczby ich klientów. Po zawarciu umowy programiści mają dostęp do interfejsów API, a także do pomocy technicznej i zaawansowanego środowiska testowego.

Z punktu widzenia usługodawców korzyści polegają na tym, że usługa Open API eliminuje koszty obsługi i wspomagania pracy programistów. Ponadto ułatwia przejście na nowy model biznesowy, który zwiększa ruch w sieci i osiągane z niego przychody.

Usługa Open API zdobywa popularność wśród programistów tworzących aplikacje do obsługi mobilnego marketingu i centrów kontaktowych. Producenci oprogramowania, tacy jak 1020 Placecast, 3Cinteractive, Agent511 czy Gamma Engineers, często wykorzystują przy tworzeniu aplikacji jego informacje kontekstowe, zwłaszcza dane o lokalizacji.

Usługi transformacyjne

Aby ułatwić usługodawcom przechodzenie na otwarte modele biznesowe, Alcatel-Lucent oferuje zestaw profesjonalnych usług w heterogenicznym środowisku, w tym integrowanie systemów. Przykładem projektu usług transformacji opracowanego pod kierunkiem Alcatela-Lucenta jest współpraca z firmą Nucleus Connect z Singapuru. Alcatel-Lucent dostarcza gotowe rozwiązanie BSS/OSS obejmujące sprzęt, oprogramowanie i usługi profesjonalne obsługujące operacje i modele biznesowe operatora.

Rozwiązanie to, obejmujące skalowalną platformę umożliwiającą wprowadzanie do sieci treści i aplikacji, ułatwi tworzenie pakietów nowych usług i szybkie ich wdrażanie za pośrednictwem wirtualnego, internetowego pasażu handlowego. Zapewni także dostęp do otwartych interfejsów oraz pełną automatyzację przepływu pracy za pośrednictwem bramy do komunikacji firma-firma, która umożliwi współdziałanie z NetCo, usługodawcami detalicznymi i innymi upoważnionymi podmiotami.

- Pomagamy usługodawcom w znalezieniu nowych metod pełnego wykorzystania zasobów, takich jak lokalizacja, obecność, preferencje, książka adresowa, gwarantowanie jakości usług (QoS) i płatności, przez udostępnianie ich w zarządzany i kontrolowany sposób coraz większej społeczności programistów. Dzięki temu może powstać zupełnie nowa kategoria zaawansowanych usług Web 2.0 i multimedialnych - powiedział Kenneth Frank, prezes działu rozwiązań i marketingu w firmie Alcatel-Lucent.

Strategia application enablement realizowana przez firmę Alcatel-Lucent Application enablement to strategia branżowa dotycząca sieci, która polega na łączeniu sprawdzonego potencjału operatorów w celu zaspokajania potrzeb użytkowników indywidualnych i firm. Jest to w pełni konwergentna, skalowalna, wielousługowa infrastruktura IP nowej generacji. Alcatel-Lucent umożliwia klientom tworzenie wartości przez zarządzane i kontrolowane udostępnianie zasobów sieciowych, co ułatwia wprowadzanie nowych modeli biznesowych i zwiększa zwrot z inwestycji.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: lokalizacja | pakiet | Alcatel | Alcatel-Lucent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama