Reklama

Grenlandia odkrywa przed nami tajemnicę księżyca Jowisza

Europa, jeden z księżyców Jowisza, uważany jest przez astronomów za obiekt, który może sprzyjać rozkwitowi życia. W misjach poszukiwania go mogą nam pomóc badania Grenlandii.

Europa, jeden z księżyców Jowisza, uważany jest przez astronomów za obiekt, który może sprzyjać rozkwitowi życia. W misjach poszukiwania go mogą nam pomóc badania Grenlandii.
Na Europie, księżyca Jowisza, może istnieć życie /NASA /materiały prasowe

 

Okazuje się, że w badaniach obcych światów i poszukiwania na nich śladów życia może być pomocna sama nasza planeta. Naukowcy odkryli związek pomiędzy Grenlandią a powierzchnią księżyca Jowisza. Oba miejsca to krainy skute lodem i otoczone oceanem. Powierzchnia Europy to kilkunastokilometrowa warstwa lodu, pod którą może znajdować się ocean. W lodzie występują gigantyczne grzbiety. Mają one wysokość 300 metrów i średnicę 800 metrów.

Identyczne formacje odkryto w północno-zachodniej Grenlandii w ramach programu badawczego NASA IceBridge. - Na Grenlandii ten podwójny grzbiet uformował się w miejscu, w którym woda z powierzchniowych jezior i strumieni często spływa do zagłębień i ponownie zamarza - powiedział doktorant Riley Culberg ze Stanford University. To zjawisko może pozwolić nam wyjaśnić zagadki związane z powierzchnią księżyca Jowisza.

Reklama

Najnowsze badanie na ten temat pojawiło się na łamach Nature Communication. Naukowcy sugerują, że skoro na powierzchni Europy również występują podwójne grzbiety, możemy oczekiwać, że tworzone są przez wodę wydobywającą się z podpowierzchniowego oceanu. To z kolei oznacza, że w oceanie mogą rozkwitać jakieś formy życia. Co ciekawe, niedawno NASA poinformowała, że na Europie odkryto tlen.

Na obszarze o nazwie Chaos terrains występują szczeliny i uskoki. Astronomowie zaobserwowali, że częściowo topi się tam skorupa lodowa. W ten sposób powstaje solanka, która następnie miesza się ze śladową ilością tlenu na powierzchni. Taka mieszanina spływa dalej w głąb oceanu i może zasilić nieznane nam formy życia.

Naukowcy są niemal pewni, że na dnie oceanu mogą znajdować się kominy hydrotermalne, z których ciepła woda może w niektórych miejscach topić pokrywę lodową. To właśnie w ten sposób mają powstawać grzbiety na powierzchni. Tymczasem przy kominach hydrotermalnych mogłyby normalnie funkcjonować proste formy życia.

Europa przypomina naszą planetę sprzed miliardów lat. Dzięki księżycowi Jowisza możemy nie tylko odkryć historię naszej planety i formowania się na niej pierwszych organizmów, ale również sama Grenlandia może dać nam odpowiedzi dotyczące samej Europy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama