Sony współuczestniczy w realizowanych w Rzymie próbnych projektach „inteligentnego miasta”

​Sony Europe poinformowało o wykorzystaniu przetworników obrazu IMX500 z funkcją przetwarzania opartego na sztucznej inteligencji jako kluczowych elementów w trzech eksperymentalnych projektach "inteligentnego miasta", prowadzonych w Rzymie przez firmę Envision. Celem przedsięwzięć jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez pojazdy i zapobieganie wypadkom na przejściach dla pieszych.

Podstawowym celem pilotażu jest ocena i wdrożenie inteligentnego systemu parkingowego opartego na czujnikach IMX500, który ograniczałby emisję spalin i zatory powodowane przez pojazdy krążące w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania. Próby mają zweryfikować efektywność takiego systemu, powiadamiającego kierowcę przez aplikację smartfonową, a następnie kierującego go do najbliższego wolnego miejsca.

Testom poddany zostanie również system "inteligentnego miasta" optymalizujący obłożenie i wykorzystanie transportu publicznego. Jego elementem byłyby inteligentne wiaty przystankowe zliczające wsiadających i wysiadających pasażerów poszczególnych autobusów. Dane te pozwalałyby określić, gdzie dochodzi do przepełnienia pojazdu, a w rezultacie zoptymalizować kursowanie autobusów i koszty.

Reklama

Ostatnie z pilotażowych rozwiązań to system ostrzegający kierowców o obecności człowieka na przejściu dla pieszych. Dzięki zastosowaniu inteligentnego oświetlenia jezdni o krótkim czasie reakcji poprawi on widoczność pieszych, by zmniejszyć liczbę wypadków z ich udziałem.

IMX500 to pierwszy czujnik obrazu z funkcją przetwarzania opartego na sztucznej inteligencji. Użyta w testach konfiguracja pozwala wydobywać w czasie rzeczywistym metadane o dostępności wolnych miejsc parkingowych, obecności przechodniów zbliżających się do przejść i liczbie wsiadających/wysiadających pasażerów autobusu. Obraz nie jest nigdzie zapisywany i nie wychodzi poza przetwornik, spełniając wymogi ochrony prywatności.

Z punktu widzenia miasta oznacza to mniejsze wymagania dotyczące przepustowości łączy, łatwość skalowania przy wykorzystaniu obecnej sieci oraz ograniczenie kosztów zasilania i transmisji danych. Co więcej, system uwzględnia oczekiwania obywateli dotyczące ochrony prywatności.

Sony Europe stara się wspierać opracowywanie i wdrażanie projektów "inteligentnego miasta", pomagając władzom miast w rozwiązywaniu problemów w oparciu o model biznesowy SeaaS (Sensing as a Service).

Samochody krążące w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania są postrzegane jako podstawowa przyczyna zatorów, a pilotaż ma pomóc w określeniu skali tego problemu. Wykorzystanie technologii czujników i obrazowania firmy Sony do rozwiązywania problemów społecznych pokazuje, jak czujniki IMX500 mogą łagodzić trudności życia w miastach.

Główną miarą bezpieczeństwa pieszych jest średnia odległość od pojazdów. Pilotaż ma na celu ilościową analizę tego problemu i zapobieganie wypadkom na przejściach dla pieszych dzięki zainstalowaniu odpowiedniej sygnalizacji.

- Oto jasne i konkretne świadectwo, że inteligentne rozwiązanie wizyjne Sony może spełniać potrzeby klienta z poszanowaniem prywatności osób — mówi Antonio Avitabile, dyrektor zarządzający działu Corporate Alliance and Investment w firmie Sony.

- Nasza wizja zakłada przekształcanie miast w miejsca bardziej zrównoważone ekologicznie i lepsze do życia, a skalowalna platforma IMX500 może znacznie przyspieszyć ten proces.

Wdrażane rozwiązania techniczne

Inteligentne nakładki typu Genius zostały zainstalowane w centrum Rzymu. W fazie przygotowawczej przeprowadzono uczenie sieci neuronowej, tak aby rozpoznawała ona wolne miejsca parkingowe oraz zliczała osoby na przystanku autobusowym, wsiadających/wysiadających pasażerów i pieszych czekających na przejście lub przechodzących przez ulicę.

Każda inteligentna nakładka Genius składa się z dwóch czujników rejestrujących obraz najbliższych ulic i miejsc parkingowych. Czujniki te przesyłają w czasie rzeczywistym dane generowane przez sieć neuronową: informacje o dokładnej lokalizacji wolnych miejsc, obecności pieszych oraz liczbie osób na przystanku.

Wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych

Inteligentna nakładka przesyła w czasie rzeczywistym strumień danych o lokalizacji wolnych miejsc parkingowych. Dane te są natychmiast przetwarzane przez sieć neuronową wbudowaną w czujnik w nakładce, a wyniki trafiają do chmurowej platformy programowej firmy partnerskiej Envision. Dzięki temu informacje o wolnych miejscach parkingowych pojawiają się w czasie rzeczywistym na mapie, którą widzi na telefonie komórkowym kierowca udający się w dany rejon.

Bezpieczeństwo pieszych

Obecność pieszych jest ustalana poprzez pomiary i porównania w różnych lokalizacjach. Kiedy system sieci neuronowej wykryje pieszego na przejściu, generuje ostrzeżenie świetlne dla kierowców.

Inteligentne wiaty przystankowe

Dane o długości kolejki do autobusu oraz liczbie osób wysiadających i wsiadających są przetwarzane przez sieć neuronową czujnika w inteligentnej nakładce. Wyniki trafiają do platformy programowej firmy Envision, gdzie są gromadzone i udostępniane zarządcom miejskiego transportu autobusowego, by ułatwić optymalizację tras i rozkładów jazdy. Jeśli autobus jest przepełniony, w sygnale pojawia się odpowiednia informacja, pomagająca wyeliminować takie sytuacje w przyszłości, lepiej zarządzać siatką połączeń i poprawić warunki podróżowania komunikacją miejską.
INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: smart city | Rzym | Sony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama