Nowe informacje o złączeniu gwiazd w KIC 9832227

Ostatnie badania przyniosły nowe informacje na temat zbliżającego się zjawiska – złączenia gwiazd w układzie KIC 9832227.

W odległości około 1800 lat świetlnych od Układu Słonecznego, w gwiazdozbiorze Łabędzia, znajduje się układ KIC 9832227. Jest to układ dwóch gwiazd, krążących bardzo blisko siebie i coraz szybciej wokół wspólnego środka masy. Jest to tzw. „układ kontaktowy”. Aktualnie okres obiegu gwiazd wynosi mniej niż 11 godzin.

Czerwona nowa

Już w styczniu tego roku informowano o przewidywanym złączeniu się gwiazd układu KIC 9832227. Wówczas przewidywano, że nastąpi to pomiędzy wrześniem 2021 a wrześniem 2022 roku. Badania zakładały, że złączenie stworzy tzw „czerwoną nową” i obserwowany będzie znaczny wzrost jasności, w szczególności w zakresie podczerwonym (stąd nazwa „czerwonej nowej”). Astronomowie uważali również, że w przypadku KIC 9832227 jasność będzie na tyle duża, że zjawisko da się zaobserwować nawet gołym okiem.

Reklama

Z najnowszych analiz wynika jednak, że złączenie nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie 2022 roku. Ostrożne szacunki jasności sugerują maksymalną jasność nawet około +2 magnitudo. Jest to wystarczająco dużo dla obserwacji zjawiska gołym okiem. Ponadto, oś obrotu gwiazd w KIC 9832227 to 53 stopnie względem obserwatora z Ziemi. Tę wartość wyliczono na podstawie zmian jasności układu podczas obrotu dookoła wspólnego środka masy. Wyliczono także średnicę większej z gwiazd układu – jest około 40 procent większa od naszego Słońca. Udało się także wykonać model temperatury fotosfery KIC 9832227. Najniższa temperatura – około 5300 K – to obszar “szyjki” pomiędzy gwiazdami.

Dobry widok z Polski

Gwiazdozbiór Łabędzia jest dobrze widoczny z terenu Polski, w szczególności od późnej wiosny do jesieni. Jeśli wówczas nastąpi złączenie, oczom obserwatorów może ukazać się dodatkowa gwiazda, zmieniająca układ gwiazdozbioru. Przez pewien czas Łabędź będzie wyglądać inaczej.

Wciąż nie jest pewne, czego można się spodziewać po złączeniu. Niektórzy naukowcy uważają, że czeka nas zjawisko podobne do obserwowanego od 2002 roku V838 Monocerotis, gdzie rejestrowana jest poruszająca się materia. Nie jest to jednak pewne, dlatego prognoza rychłego złączenia dwóch gwiazd jest elektryzująca dla astronomów – możliwe są zaawansowane obserwacje przy użyciu różnych obserwatoriów astronomicznych.

Źródło informacji

Kosmonauta
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama