Kosmos

POLSA nadal bez prezesa - rozpisano trzeci konkurs

Polska Agencja Kosmiczna pozostaje bez wybranego Prezesa. Ogłoszono trzeci już konkurs na to stanowisko.

W styczniu 2017 ogłoszono drugi konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Konkurs ogłoszono po tym, jak w pierwszym konkursie nie wybrano żadnego spośród sześciu kandydatów. Termin zgłoszeń w tym drugim konkursie upływał 23 stycznia.

Drugi konkurs na stanowisko Prezesa POLSA także nie przyniósł rozstrzygnięcia. Informacja na ten temat została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) tej Agencji 30 marca 2017. Tym razem było czterech kandydatów.

Jednocześnie otwarto trzeci już konkurs na stanowisko Prezesa POLSA. Termin składania ofert upływa 10 kwietnia.  O stanowisko może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej trzyletnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej trzyletnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej sześcioletni staż pracy w przemyśle wysokich technologii. Poza tym, kandydat powinien znać angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Reklama

Nie wiadomo, czy ten konkurs zakończy się wyłonieniem nowego prezesa. Nie wiadomo także, jakie są przyczyny odrzucenia kandydatów. Przynajmniej kilku z tych kandydatów to osoby aktywne od lat w polskim sektorze kosmicznym, z pewnością o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.

Źródło informacji

Kosmonauta
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy