Kosmos

Satelity pomogą walczyć ze skażonym powietrzem?

Nawet siedem mln ludzi rocznie umiera z powodu skażonego powietrza. Czy satelity mogą poprawić zdrowie mieszkańców miast?

Zanieczyszczenie powietrza powoduje przedwczesną śmierć wielu ludzi, ma negatywny wpływ na gospodarkę, a nawet równowagę biologiczną. Dzięki europejskiemu programowi obserwacji Ziemi Copernicus, mamy dostęp do aktualnych informacji na temat jakości powietrza, które stają się podstawą szeregu narzędzi ułatwiających życie, jak np. aplikacji do planowania aktywności fizycznej w mieście.

Złe powietrze

Według Światowej Organizacji Zdrowia, 9 na 10 mieszkańców Ziemi oddycha zanieczyszczonym powietrzem, które każdego roku jest powodem śmierci nawet 7 mln ludzi. Dzięki europejskiemu projektowi obserwacji naszej planety, powstała usługa Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), która monitoruje, raportuje i prognozuje jakość powietrza. Może ona pomagać w minimalizowaniu skutków zanieczyszczeń i dostosowywać się do zmian, których jesteśmy świadkami. CAMS wykorzystuje m.in. dane generowane przez Sentinel-5P, pierwszego satelitę wystrzelonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), dedykowanego monitorowaniu atmosfery.

Reklama

Zła jakość powietrza powoduje choroby serca, udary mózgu, choroby nowotworowe oraz układu pokarmowego. Jest przyczyną przedwczesnej śmierci wielu osób. WHO szacuje, że zanieczyszczenie powietrza do 2050 roku będzie największym zagrożeniem dla środowiska, z jakim kiedykolwiek mieliśmy do czynienia.

Powszechnie wiadomo, że regularnie uprawiany sport pozwala poprawić kondycję, a także utrzymać zdrowie na długie lata. Jednak dla wielu ludzi, nie tylko tych z chorobami serca lub płuc, ćwiczenia w mieście, podczas gdy powietrze charakteryzuje wysoki stopień zanieczyszczenia, mogą być ryzykowne. Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o jakość powietrza, jest w miastach.

Satelita na ratunek

Obecnie naukowcy z Uniwersytetu w Leicester pracują nad aplikacją mobilną, która ma wykorzystywać dane satelitarne do mapowania poziomu zanieczyszczenia powietrza w miastach. Aplikacja nie tylko poinformuje, jakie warunki panują na zewnątrz, ale także, w przypadku planowanego długiego spaceru lub treningu biegowego, podpowie, jaka trasa będzie najbardziej korzystna.

- Pacjentom przewlekle chorym, również na choroby serca i płuc, rekomenduje się aktywność fizyczną. Jednak lekarze często mają obawy i wątpliwości, jakie dokładnie ćwiczenia mogą zalecać. Aplikacja mobilna, nad którą pracujemy, będzie skoncentrowana na pacjencie. Użytkownik otrzyma indywidualne, precyzyjne porady dotyczące ćwiczeń, oparte na jego stanie zdrowia i zdolnościach, uwzględniające dodatkowo aktualne dane z satelitów o jakości powietrza w danym miejscu. Taki model może z jednej strony zachęcić lekarzy do częstszego zalecania aktywności fizycznej, a z drugiej - mobilizować pacjentów do ćwiczeń - powiedział prof. Andre Ng z brytyjskiego Uniwersytetu w Leicester.

Aplikacja będzie wykorzystywać m.in. dane z satelity Sentinel-5P, który wyposażony jest w specjalistyczny czujnik Tropomi, wykrywający takie związki chemiczne jak tlenek azotu, ozon, metan czy tlenek węgla.

- Satelity są obecnie siłą napędową przemysłu kosmicznego i odpowiadają za dwie trzecie jego całkowitych przychodów. Sentinel-5P, oprócz tego, że pozyskuje dane o wysokiej rozdzielczości, jest w stanie obserwować obszary o szerokości aż 2600 km, co umożliwia precyzyjne mapowanie całej planety co 24 godziny. 5P, mający możliwość wykrywania pyłów wulkanicznych, służy także do monitoringu czynnych wulkanów - powiedział Przemysław Mujta, Technical Sales Manager z CloudFerro, polskiej firmy, która dostarcza rozwiązania chmury obliczeniowej dla europejskich platform CREODIAS i WEkEO, udostępniających zdjęcia satelitarne w ramach projektu obserwacji Ziemi Copernicus.

Monitoring uratuje życie i zdrowie

Ponieważ niska jakość powietrza jest powodem przedwczesnej śmierci wielu ludzi, operowanie narzędziami dokładnego monitorowania powietrza jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Sentinel-5P z pewnością przyczyni się do popularyzacji wiedzy na temat zanieczyszczenia atmosfery. Szczególnie, że coraz częściej danymi dotyczącymi stopnia zanieczyszczenia powietrza są zainteresowani nie tylko profesjonalni badacze, ale także administracja publiczna i samorządowa oraz osoby indywidualne. Wykorzystują je m.in. urbaniści, którzy na podstawie informacji o poziomie zanieczyszczeń, mogą odpowiednio kierować ruchem w mieście - tak, aby nie przekraczać określonego poziomu emisji spalin. 

Gdy poziom skażenia w mieście jest zbyt wysoki, lokalne władze mogą podjąć decyzję o zamknięciu placówek oświatowych dla najmłodszych. Informacji o poziomie zanieczyszczeń potrzebują również osoby uprawiające aktywność fizyczną na powietrzu - aby, kiedy ten jest zbyt wysoki - nie narażać się na wdychanie niebezpiecznych substancji.

Według raportu Copernicus Market Report, rynek usług związanych z monitoringiem jakości powietrza będzie rósł rocznie o 4,6 proc. i do 2022 roku osiągnie wartość 430 mld euro.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy