Braster Pro - innowacyjne urządzenie do diagnozowania raka piersi

Braster Pro to urządzenie zalecane do stosowania jako uzupełnienie standardowych metod diagnostycznych raka piersi, używany m.in. przez lekarzy ginekologów i radiologów. Pomimo, że Braster Pro jest dostępny na rynku zaledwie od kilku miesięcy, potwierdziła się już jego przydatność w codziennej praktyce lekarskiej.

Rak piersi stanowi w Polsce 20 proc. wszystkich zachorowań na raka. Jest najczęściej występującym nowotworem w populacji kobiet oraz drugą po raku płuc przyczyną zgonu u kobiet z powodu chorób nowotworowych. Zachorowalność na nowotwory piersi nieustannie wzrasta - wg WHO nowotwór ten rozwinie się u 1 na 8 kobiet w ciągu jej życia. W walce z rakiem piersi liczy się czas. Im wcześniej guz złośliwy zostanie wykryty, tym większe szanse na wdrożenie odpowiedniej terapii. Jedynie profilaktyka, w tym jak powszechny dostęp do metod i urządzeń diagnostycznych zwiększających możliwości wczesnego wykrywania zmian nowotworowych, może zapewnić chorym skuteczne leczenie.

Reklama

Badania urządzeniem Braster Pro wykonywane są w gabinetach lekarzy ginekologów i radiologów, jako uzupełnienie badań: ultrasonograficznego i mammograficznego. W jednym z tych właśnie gabinetów, w ramach rutynowej praktyki lekarskiej z wykorzystaniem urządzenia Braster Pro został wykryty poniższy przypadek nowotworu piersi.

Pacjentka dra. Bogdana Siwka - ginekologa z Białogardu w woj. Zachodniopomorskim - zgłosiła się na badanie ultrasonograficzne piersi. Badanie USG wykazało obecność zmian w piersi, jednak bez typowych cech nowotworowych. Dodatkowe badanie termograficzne urządzeniem Braster Pro wykazało przekroczenie norm w zakresie zwiększonej asymetrii termicznej i powierzchniowej pomiędzy piersiami. Pacjentka została więc skierowana przez swojego lekarza na badanie mammograficzne, które potwierdziło obecność zmiany nowotworowej o cechach złośliwych. Nowotworowy charakter zmiany został ostatecznie potwierdzony w badaniu histopatologicznym. Lekarz pacjentki, dr Bogdan Siwek od kilku miesięcy stosuje w swoim gabinecie Braster Pro:

- Będąc ginekologiem, od lat przeprowadzam badania ultrasonograficzne swoim pacjentkom. Poprawność badania ultrasonograficznego w dużej mierze zależy od dużego doświadczenia lekarza przeprowadzającego USG. Tymczasem badanie z wykorzystaniem termografii kontaktowej może przeprowadzić personel medyczny, który przejdzie szkolenie i uzyska certyfikat znajomości procedur obsługi urządzenia. Z tego względu uważam, iż badanie to powinno być ono powszechnie dostępne i powinno być realizowane jeszcze przed wejściem pacjentki gabinetu lekarskiego, np. przez pielęgniarkę czy położną.

Braster Pro to urządzenie medyczne do identyfikacji zmian patologicznych w piersi. Skuteczność Braster Pro potwierdzają badania kliniczne przeprowadzone łącznie na grupie ponad 1500 kobiet. Braster Pro bazuje na bezinwazyjnej i bezbolesnej ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej. Głowica urządzenia po przyłożeniu do piersi wykonuje zdjęcia obrazu termicznego piersi, który pojawia się na matrycy ciekłokrystalicznej, a następnie przesyła je do analizy, gdzie automatyczne algorytmy sztucznej inteligencji analizują otrzymane obrazy. Wynik badania określający czy istnieją przekroczenia norm termicznych, które wskazują na zamiany patologiczne w piersi, dostępny jest w ciągu jednego dnia roboczego. Jeśli nie ma podejrzenia patologicznych zmian wynik jest dostępny w ciągu kilku minut, inaczej niż w przypadku mammografii, gdy badania otrzymuje wynik po kilku tygodniach.

Braster Pro wykrywa zmiany o wzmożonym unaczynieniu, które mogą być ściśle związane z występowaniem zmian złośliwych. W badaniach obserwacyjnych wykryto m.in. takie typy nowotworów piersi jak: raki przewodowe, zrazikowe, brodawkowate zapalne. Termografia kontaktowa wykrywa także silnie unaczynione gruczolakowłókniaki, czy unaczynione torbiele i stany zapalne piersi. Braster Pro nie wykrywa natomiast zmian łagodnych, które nie są unaczynione tj. torbiele czy cysty. 

Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (organizacji reprezentujących polskich ginekologów oraz ginekologów onkologów), którzy badali i oceniali wyrób medyczny Braster Pro uznali, iż Braster może być wartościową metodą służącą do weryfikacji nieprawidłowych wyników badania ultrasonograficznego piersi i może być stosowany jako uzupełnienie innych metod diagnostycznych w wykrywaniu raka piesi. Włączenie w przyszłości Braster do algorytmu diagnostycznego schorzeń piersi stwarza nadzieję na zmniejszenie odsetka fałszywie dodatnich wyników uzyskiwanych w badaniu ultrasonograficznym.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: rak piersi | nowotwory | onkologia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy