Medycyna przyszłości

Pierwszy taki zabieg w Centrum Zdrowia Dziecka

Zespół z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie po raz pierwszy zaprezentował zabiegi z wykorzystaniem przezwątrobowego dojścia naczyniowego u dwóch pacjentów ze złożonymi wrodzonymi wadami serca.

Zespół medyczny po raz pierwszy zaprezentował, jak dotąd niewykorzystywane w Polsce u pacjentów z wrodzonymi wadami serca, przezwątrobowe dojście naczyniowe. Umożliwiło to wykonanie zabiegu angioplastyki balonowej błoniastego zwężenia pojedynczej żyły płucnej przy zastosowaniu nakłucia transseptalnego, a także wszczepienie stentu do znacznie zwężonej lewej tętnicy płucnej. W obydwu przypadkach zmiany zarostowo-zakrzepowe w naczyniach udowych, biodrowych oraz u jednego pacjenta dodatkowo w żyle głównej dolnej uniemożliwiały standardową technikę interwencji.

Reklama

- Stopień trudności zabiegów wymagał połączenia różnych technik obrazowania, takich jak ultrasonografia, nakładanie obrazu 3D wykonanej wcześniej tomografii komputerowej na ekran fluoroskopii oraz echokardiografia przezprzełykowa. Wszystkie zabiegi mogły być bezpiecznie wykonane dzięki doświadczeniu zespołu zabiegowego oraz unikatowemu w skali europejskiej wyposażeniu Pracowni w najbardziej zaawansowane rozwiązania sprzętowe, takie jak dwupłaszczyznowy angiograf Allura Clarity z systemem echonawigacji, umożliwiający istotne obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego, echokardiograf EPIQ 7 oraz kompleksowe platformy informatyczne: IntelliSpace Cardiovascular i  IntelliSpace Portal, umożliwiające między innymi przetwarzanie badań obrazowych wykonanych różnymi metodami, przy użyciu aparatów różnych producentów - powiedziała dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". W Pracowni istnieje także możliwość wykonania komputerowego modelu wady serca, a także jego wydrukowania na drukarce trójwymiarowej, co umożliwia przeprowadzanie symulacji zabiegów operacyjnych i interwencyjnych.

Innymi wymagającymi przypadkami medycznymi były zabiegi poszerzenia kolaterali aortalno-płucnej w złożonej wadzie serca przy zastosowaniu balonowych cewników tnących oraz poszerzenie zwężenia pooperacyjnego aorty.

- Wszystkie zabiegi były wykonane u dzieci ze złożonymi wadami serca i problemami kardiologicznymi przez zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, a w trzech przypadkach również przy czynnym udziale kolegów z innych ośrodków. Wprowadziło to dodatkowy element edukacyjny, pozwalając pokazać pewne indywidualne dla poszczególnych operatorów zachowania zabiegowe, w tym również decyzje dotyczące preferencji sprzętowych - dodał dr Adam Koleśnik z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Warsztaty, które odbyły się w dniach 8-9 lutego br., już po raz drugi zostały zorganizowane przez zespół z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 specjalistów z różnych ośrodków kardiologii dziecięcej i dorosłych w kraju. Była to wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy teoretycznej, jak również podzielenia się praktycznymi doświadczeniami na podstawie prezentacji konkretnych przypadków klinicznych oraz transmisji na żywo do sali wykładowej czterech zabiegów wykonanych w Pracowni.

- Zgodnie z pierwotnym założeniem warsztaty były dedykowane tematom budzącym dyskusje w środowisku kardiologów i kardiochirurgów, dotyczących wybranych zabiegów interwencyjnych u noworodków, leczenia wrodzonych i pooperacyjnych patologii drogi odpływu prawej komory, zamykania różnych połączeń naczyniowych - powiedziała dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Tradycyjnie poświęcono również czas aktualnym możliwościom obrazowania śródzabiegowego 3D, które poza prezentacją teoretyczną były wykorzystywane również w czasie transmitowanych zabiegów.

Klinika Kardiologii jest wiodącym w Polsce ośrodkiem diagnostyki i leczenia wad wrodzonych serca, zaburzeń rytmu serca oraz chorób mięśnia sercowego. Rocznie wykonywanych jest ponad 320 zabiegów interwencyjnych u dzieci z wadami serca, dodatkowo około 120 u pacjentów z patologiami pozakardiologicznymi (np. wady unaczynienia centralnego układu nerwowego czy wątroby).

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Centrum Zdrowia Dziecka | serce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy