Reklama

Sony buduje najnowocześniejszy szpital dziecięcy

​Sony i szpital dziecięcy Alder Hey zawiązują spółkę w celu wprowadzania innowacji w opiece zdrowotnej nad dziećmi.

Grupa Sony Healthcare Solutions i fundusz Alder Hey Children’s NHS Foundation Trust poinformowały o powołaniu spółki, która będzie prowadzić prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla służby zdrowia. Koncepcja działania nowego podmiotu, będącego przykładem innowacyjnego partnerstwa publiczno-prywatnego, opiera się współpracy i obustronnym zaangażowaniu. Sony zapewni dostęp do swoich najnowszych rozwiązań dla sektora opieki zdrowotnej, natomiast Alder Hey wniesie dogłębną znajomość i zrozumienie lecznictwa pediatrycznego oraz informacje zwrotne od personelu medycznego i pacjentów. Sony oddeleguje ponadto do Alder Hey swoich pracowników. W ramach zatrudnienia w pełnym wymiarze godzinowym będą oni współpracowali z powołanym przez szpital zespołem ds. innowacji i rozwiązywali problemy napotykane w praktyce szpitalnej. Zajmą się również oceną pozytywnego wpływu nowych rozwiązań na opiekę nad pacjentem. Zgromadzony materiał badawczy zostanie następnie opublikowany, dzięki czemu szpitale z całego świata będą mogły poznać korzyści, jakie daje technologia w opiece nad pacjentem. Dokumentacja ta posłuży również do opracowania nowych rozwiązań.

Reklama

Spółkę zawiązano po dostarczeniu przez Sony wyposażenia sal operacyjnych nowego obiektu Alder Hey, w tym najnowszych technologii organizacji pracy i kształcenia. Dostarczone rozwiązanie daje możliwość przeprowadzenia konferencji z sali operacyjnej i zasięgnięcia opinii najlepszych światowych ekspertów w czasie skomplikowanego zabiegu. Pozwala też nagrywać operację dla celów szkoleniowych.

Współpraca ujawniła duży potencjał prac badawczych nad wykorzystaniem w środowisku szpitalnym zarówno istniejących, jak i nowo wprowadzanych technologii. Dzięki niej Alder Hey stał się pierwszym na świecie szpitalem, który stara się autentycznie relaksować pacjentów w dniu zabiegu operacyjnego poprzez udostępnienie im dużego, interaktywnego akwarium cyfrowego. Stworzone na zamówienie rozwiązanie dostarczyła firma Sony PCL Inc — oddział japońskiego giganta specjalizujący się w rozwiązaniach cyfrowych do produkcji wideo. Obecnie szpital ocenia jego skuteczność w obniżaniu poziomu stresu u pacjentów oczekujących na zabieg.

- Alder Hey to placówka otwarta na nowe pomysły i technologie zapewniające pacjentom lepszą opiekę. Skoro zbudowaliśmy innowacyjny szpital, logiczne jest stworzenie w nim ośrodka badawczo-rozwojowego, w którym nasi lekarze i naukowcy będą mogli swobodnie współpracować ze specjalistami i firmami z zewnątrz. Taki "inkubator" nowych pomysłów umożliwi ich rozwój i testowanie, a następnie publikację wyników.  Obecna współpraca z Sony jest autentycznie stymulująca dla wszystkich uczestników. Ponieważ odbywa się ona w tętniącym życiem obiekcie szpitalnym, możemy w każdej chwili zasięgnąć opinii naszych najważniejszych klientów: dzieci i młodzieży - powiedział Iain Hennessey, konsultant ds. chirurgii dziecięcej i kierownik zespołu ds. innowacji w Alder Hey.

- Projekt Alder Hey doskonale ilustruje rozwój grupy Sony Healthcare i jej zdolność do zapewnienia szpitalom oraz innym placówkom medycznym kompleksowej technologii do organizacji pracy. Nie chodzi o to, by dostarczyć pojedyncze produkty do sali operacyjnej. Musimy być doradcą, który legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu specjalistycznych technologii dla różnych środowisk profesjonalnych. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co wspólnie z Alder Hey udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie jeszcze bardziej owocna - dodał Ludger Philippsen, dyrektor jednostki Sony Healthcare Solutions Europe.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama