W Łodzi wydobędą rzekę na powierzchnię. Będzie powrót do korzeni

W ramach tworzenia nowego skweru w centrum Łodzi zostanie wyniesiona na powierzchnię rzeka Lamus. Do tej pory skrywała się ona pod ziemią w ceglanych kanałach. Projekt wpisuje się w zieloną rewolucję, która ma wprowadzić do Łodzi więcej zieleni i zwiększyć miejską bioróżnorodność.

Portal Łódź.pl podaje, że w Łodzi zostanie odkryty fragment jednej z łódzkich rzek, chodzi o rzekę Lamus. Od początku XX wieku ciek płynie w specjalnym ceglanym kanale kilka metrów pod ziemią. Rzeka miała niezwykle istotny wkład we włókienniczy rozwój tego miasta.

Od kilku lat prowadzone są intensywne prace, by przywrócić rzekę na powierzchnię i wpleść ją w urbanistyczną tkankę miasta. Warto zaznaczyć, że wyniesienie rzek spod ziemi jest stosunkowo rzadko spotykane. Jednakże tego typu prace są coraz częściej prowadzone w Łodzi. 

Rzeka Lamus znów ukaże się oczom łodzian

Łódź.pl informuje, że wydobycie fragmentu rzeki ma nastąpić podczas budowy nowego skweru przy ulicy Tymienieckiego 17, naprzeciwko Parku im. Jana Kilińskiego. Jak zaznacza portal, jest to efekt porozumienia zawartego między Wydziałem Kształtowania Środowiska UMŁ ze spółką T17.

Reklama

Według dostępnych informacji skwer ma mieć powierzchnię 3 000 metrów kwadratowych. W projekcie, oprócz wydobycia rzeki Lamus, zawarte jest wybudowanie także szklaku pieszo-rowerowego, który będzie biec śladem dawnej kolei scheiblerowskiej - była to linia kolejowa, która prowadziła na Księży Młyn, czyli do imperium Karola Scheiblera. Scheibler był jednym z największych łódzkich przemysłowców, często nazywany był też "królem bawełny".

Fragment rzeki Lamus, której nazwa pochodzi od XIX-wiecznych dzierżawców młyna zlokalizowanego przy jej nurcie, ma zostać odtworzona w obniżeniu terenu i ma zakończyć się niewielkim stawem. Wokół niego ma powstać szereg miejsc do wypoczynku. W kolejnych latach planuje się wyniesienie pozostałych fragmentów tej rzeki.

Ponadto skwer ma być obsadzony kilkudziesięcioma drzewami, których gatunki mają być zgodne z tymi, które można znaleźć w Parku im. Jana Kilińskiego - znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Całość ma tworzyć spójny przyrodniczo obszar.

W ramach rewitalizacji ma powstać również fontanna lub rzeźba, która będzie nawiązywać do fabrykanckiej historii miasta. Jak na razie nie jest znana ostateczna koncepcja, prace w tej materii są nadal rozwijane.

Wielki miejski projekt przywrócenia rzek miastu

W Łodzi w 2022 roku powstał specjalny projekt "Błękitno-Zielona Łódź: Zrównoważona gospodarka wodna w dolinie rzeki Lamus", którego głównym celem jest wspomniane wcześniej wyniesienie na powierzchnię rzeki Lamus.

Jednakże projekt ma także bardzo istotny wymiar ekologiczny. Inwestycje mają odtworzyć małą retencję oraz wprowadzić wodę do krajobrazu miasta. Zabiegi mają przyczynić się do wzmocnienia odporności na skutki susz łódzkich systemów zieleni miejskiej.

Nowoczesny system retencji ma zatrzymywać wody opadowe i roztopowe, co jednocześnie będzie prowadzić do poprawy bioróżnorodności na obszarach zurbanizowanych.

W ramach prowadzonych prac mają powstać także bulwary, gdzie mieszkańcy miasta będą mogli schronić się przed upałami. Jak zaznaczają urzędnicy, projekt będzie pełnił funkcję turystyczną, edukacyjną, kulturotwórczą i społeczną.

Warto również wspomnieć, że w Łodzi płynie około 20 mniejszych i większych rzek, a także kilkanaście bezimiennych strumieni. Jednakże większość z nich została wprowadzona do kanałów jeszcze w XIX wieku.

Polecamy na Antyweb | Zdjęcia Google: rewolucyjne zmiany teraz dostępne dla każdego w przeglądarce!

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Łódź | rewitalizacja | rzeka | Polska

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama