Reklama

Odkryto bakterie, które produkują plastik

Naukowcy odkryli szczep mikroorganizmów, który pobierając dwutlenek węgla wytwarza... plastik.

Światowa gospodarka do produkcji najbardziej znanego tworzywa sztucznego zużywa rocznie 120 mln ton etylenu. Niemal w całości pochodzi on z paliw kopalnych. Wytworzenie jednej tony etylenu, generuje od 1,5 do 3 ton dwutlenku węgla, które są uwalniane do atmosfery.

Wyhodowany przez mikrobiologów, zmodyfikowany genetycznie szczep cyjanobakterii Synechocystis może okazać się jedną z najbardziej wydajnych fabryk etylenu. Zamiast uwalniać dwutlenek węgla do atmosfery, mikroorganizmy go pobierają.

Odkryte sinice przeprowadzają fotosyntezę i - najprościej ujmując - wykorzystują fotony światła do stworzenia cząsteczki etylenu. Jako, że w reakcji jest wykorzystywany dwutlenek węgla, jego emisja do atmosfery nie występuje. Ta metoda pozwala oszczędzić aż 6 ton dwutlenku węgla na jednej tonie etylenu. 3 tony są pochłaniane przez sinice w toku reakcji chemicznych, a kolejne 3 oszczędza się w wyniku niewykorzystywania paliw kopalnych do produkcji omawianego tworzywa sztucznego.

Reklama

- Nasza szczytowa wydajność jest wyższa niż wielu innych technologii, włączając wykorzystanie etanolu, butanolu i izoprenu. W proponowanym przez nas procesie produkcyjnym nie są wytwarzane toksyny, jak cyjanek, a sama reakcja jest bardziej stabilna niż w przypadku dokonań naszych poprzedników - powiedział Jianping Yu, główny badacz Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL).

Wydajność sinic jest znacznie wyższa niż dotychczas stosowanych biopaliw. W przeciwieństwie do innych kultur bakteryjnych, szczep Synechocystis może rosnąć także na pożywce z wody morskiej i produkować etylen przez długi okres czasu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama