Opportunity w pobliżu Solander Point

Opportunity sukcesywnie zmniejsza dystans dzielący go do wzgórza Solander Point. Ostatnia aktualizacja położenia pokazuje, że łazik znajduje się już tylko w odległości 250-300 m od celu.

Pojazd Opportunity rozpoczął przejazd w kierunku Solander Point w maju tego roku. Nastąpiło to po długim okresie jaki łazik spędził w centralnej części Cape York, gdzie intensywne badania dostarczyły dowodów sugerujących istnienie w przeszłości wodnego środowiska o neutralnym pH. Jednym z kluczowych śladów była analiza skały Esperance. Perspektywa zbliżającej się zimy oraz chęć eksploracji rejonów znajdujących się na południe od Cape York spowodowała, że zdecydowano się na opuszczenie tego rejonu i przejazd i do Solander Point przed początkiem sierpnia.

Reklama

Łazik ruszył w kierunku południowym wzdłuż wschodniej części Cape York. Po opuszczeniu tej formacji został skierowany w kierunku południowo-zachodnim w stronę niewielkiego wzniesienia Sutherland Point. Tam pojazd skierował się na południe i dojechał do pobliskiej formacji Nobbys Head, którą w czerwcu minął od strony zachodniej. Dalej do przebycia pozostał już tylko kilometrowy odcinek prowadzący prosto w stronę północnych zboczy Solander Point. Kolejne przejazdy, niektóre przekraczające nawet 100 m, szybko zmniejszały dystans do celu podróży. Na początku lipca Opportunity znalazł się w połowie drogi pomiędzy Nobbys Head a Solander Point.

Ostatnia dostępna aktualizacja położenia Opportunity zanotowana podczas Sol-3364 pokazuje, że łazik znajduje się w odległości 250-300 m od wzgórza Solander Point. Opierając się na poprzednich przejazdach i dokonując ich ekstrapolacji można zauważyć, że teoretycznie Opportunity powinien dotrzeć do Solander Point już w tym tygodniu. W praktyce jednak, może to nastąpić nieco później. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że być może łazik tymczasowo zostanie skierowanych na wschód, a następnie znowu na południe w stronę Solander Point. Najprawdopodobniej ta nieoczekiwana zmiana trasy miałaby umożliwić pomiary stereo ukształtowania północnego zbocza Solander Point.

Po dotarciu do wzniesienia Solander Point, jego zbocza mają zostać wykorzystane podczas najbliższej zimy, umożliwiając optymalne ustawienie paneli słonecznych. Po jej zakończeniu nastąpią dalsze badania Solander Point, a w przyszłości niewykluczone są badania kolejnych wzgórz w tym "świętego Grala" tej misji - wzgórza Cape Tribulation. Tam spektrometr CRISM sondy MRO zarejestrował silną koncentrację minerałów ilastych, które podobnie jak skała Esperance jest śladem po przeszłym wodnym środowisku o neutralnym pH.

Źródło informacji

Kosmonauta
Dowiedz się więcej na temat: Mars | misja na marsa | Łazik marsjański | łazik Opportunity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy