Tarantula – robot rozpoznawczy dla Wojska Polskiego

Inspektorat Uzbrojenia rozpisał przetarg na 50 lekkich bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych „Tarantula”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 listopada bieżącego roku. Postępowanie zostanie zrealizowane w trybie negocjacji z oferentami wybranymi w procedurze wstępnej. Sprzęt ma trafić do plutonów rozpoznania Wojska Polskiego w latach 2015-2016.

Lekki pojazd bezzałogowy ma być zdolny do:

- prowadzenia rozpoznania w bezpośredniej styczności wojsk, w tym penetrację miejsc niebezpiecznych i niedostępnych dla człowieka,
- prowadzenia rozpoznania patrolowego bez konieczności wprowadzania siły żywej na teren i obiekty znajdujące się pod bezpośrednim ostrzałem lub zaminowane,
- przekazywania danych z sensorów rozpoznawczych poprzez bezprzewodową transmisję audio i wideo do konsoli operatora w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
 
Maszyna ma być zdolna do poruszania się w dowolnym terenie, w tym również w środowisku zurbanizowanym i po bezdrożach czy obszarach pokrytych roślinnością. Konstrukcja ma pozwalać na transport wewnątrz pojazdu rozpoznawczego (obecnie są to przede wszystkim zmodernizowane wozy BRDM) oraz przenoszenie przez pojedynczego żołnierza. Wyposażenie modułowe ma umożliwiać nie tylko instalację optycznych sensorów dzienno-nocnych czy mikrofonów kierunkowych, ale też manipulatora mogącego służyć do przenoszenia lub neutralizacji ładunków wybuchowych lub innych działań.
 
Szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych mają być przekazane wybranym oferentom, jednak można je z dużym prawdopodobieństwem określić na podstawie rozpisanego w lipcu 2013 roku dialogu technicznego, dotyczącego 50 bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych dla plutonów rozpoznania.
 
IU poszukiwał wówczas pojazdów bezzałogowych o masie docelowej poniżej 15 kg, mogących operować przez 6 godzin nieprzerwanie, w tym co najmniej 2 godziny jazdy. System trakcji miał umożliwiać pokonywanie przeszkód terenowych takich jak rowy, pochyłości czy schody lub krawężniki. Uzyskanie niewielkiej masy i wysokiej funkcjonalności miała umożliwiać budowa modułowa, pozwalająca na wymianę różnych sensorów na korpusie pojazdu i manipulatorze o zasięgu powyżej jednego metra, mogącym unieść obiekt o masie 1,5 kg.
 
Według danych z dialogu technicznego, preferowany system sterowania i transmisji danych z sensorów to bezprzewodowa łączność o zasięgu minimalnym 500 metrów w otwartym terenie i 300 metrów w budynkach czy np. w tunelach. Moduł sterowania powinien obejmować wyświetlacz nahełmowy i panel wymagający do obsługi tylko jednej ręki.
 
W stosunku do zeszłorocznego dialogu technicznego znacznie skrócono planowany czas pozyskania maszyn, który wówczas planowano na lata 2015-2018. W obecnie ogłoszonym przetargu dostawy 50 robotów mają zostać zrealizowane do 30 listopada 2016 roku.

Reklama
Defence24
Dowiedz się więcej na temat: Robot
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy