Chemia

Środa, 22 listopada 2023 (11:29) Aktualizacja Piątek, 22 grudnia 2023 (12:07)
Chemia to nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące między nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne. Nauka ta zajmuje się też rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
Chemia - najważniejsze informacje
Chemia zaliczana jest do grupy nauk przyrodniczych. /123RF/PICSEL

Chemia - najważniejsze informacje

Naturę i właściwości substancji bada również fizyka. Chemia i fizyka nawzajem się przenikają i często trudno jest precyzyjnie ustalić, gdzie kończy się jedna dziedzina, a zaczyna druga.

Chemia zaliczana jest do grupy nauk przyrodniczych, podobnie jak biologia, fizyka czy astronomia.
 
Podstawowym zagadnieniem chemii jest badanie substancji oraz ich przemian, które powodują, że na przykład z jednej substancji powstają dwie albo z dwóch – jedna. Dziedzina ta stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym. Do podstawowych pojęć chemicznych należą: atom, cząsteczka, wiązanie chemiczne czy pierwiastek.
 
Chemia zazwyczaj dzielona jest na kilka dyscyplin. Podział ten uważa się obecnie za nieco sztuczny, ale utrzymuje się go ze względów praktycznych i edukacyjnych.

Chemię dzieli się zatem na:
  • nieorganiczną – zajmującą się ona związkami występującymi w tak zwanej materii nieożywionej;
  • organiczną – która zajmuje się związkami zawierającymi w swojej strukturze atom węgla;
  • analityczną – ten dział zajmuje się badaniem składu oraz struktury pierwiastków i związków chemicznych;
  • fizyczną – która obejmuje zjawiska na pograniczu chemii i fizyki.
Początki chemii jako nauki sięgają starożytności, wtedy to z ogólnych rozważań filozoficznych wyłoniła się alchemia, której przedstawiciele działali jeszcze na początku XIX wieku.
 
Za protoplastów współczesnej chemii uważa się zazwyczaj: Roberta Boyle’a (1661 r.), Antoine Lavoisiera (1787 r.) i Johna Daltona (1808 r.). 

Chemiczne ciekawostki

Woda o tej samej temperaturze co powietrze, zawsze będzie chłodniejsza. Dzieje się tak, bo woda znacznie lepiej przewodzi ciepło niż powietrze, które tak naprawdę jest izolatorem termicznym. Powietrze ma znacznie mniejszą gęstość niż woda, co oznacza, że atomy w nim zawarte są dalej od siebie.
 
Pewna historia mówi, że chiński kucharz przygotowując posiłek zmieszał trzy składniki: węgiel drzewny, siarkę i azotan potasu. Zmieszanie i podgrzanie tych substancji spowodowało ogromny huk. Uważa się, że później kucharz wepchnął mieszaninę do laski bambusa, a ze względu na ciśnienie powstające w wyniku gromadzenia się gazów, tym razem eksplozja była jeszcze większa. Tak podobno powstały fajerwerki.

Temat Chemia znajdziesz również w serwisie:

Chemia - Wiadomości