Szkoła dla informatyka

Nauki komputerowe należą do najbardziej obleganych kierunków studiów. Trudno się dziwić, bo według najnowszych badań absolwenci tych uczelni to najlepiej wynagradzani specjaliści w naszym kraju. Może chcesz zostać jednym z nich?

Wykształcenie w dziedzinie informatyki zapewnia brak problemów ze znalezieniem pracy i szansę na wysokie wynagrodzenie od razu po studiach. Nic dziwnego, że uczelnie oferujące takie kierunki studiów nie narzekają na brak kandydatów chętnych podjąć na nich naukę.

Droga do kariery

Zapisując się na informatykę, masz do wyboru 3-letnie studia licencjackie lub 4-letnie inżynierskie. Po nich możesz kontynuować naukę na 2-letnich studiach uzupełniających, po których uzyskasz tytuł magistra. Studia licencjackie i inżynierskie różnią się liczbą godzin: w pierwszym wypadku jest to 2000, w drugim 2300. Aby uzyskać tytuł inżyniera, będziesz musiał zdobyć 210 punktów ECTS (European Credit Transfer System).

Do zdobycia tytułu licencjata wystarczy 180 punktów. Obydwa rodzaje studiów dają solidne podstawy teoretyczne i umiejętności w zakresie ogólnych zagadnień z zakresu informatyki. Będzie to wiedza wystarczająca, by podjąć pracę jako członek zespołu programistycznego oraz realizować inne projekty informatyczne, jak np. budować sieci czy administrować systemami.

Reklama

Więcej tego typu artykułów - do znalezienia w najnowszym numerze PC Format 9/2011. Już w kioskach!

Tę wiedzę zdobędziesz także podczas studiów inżynierskich. Tam jednak dodatkowo nauczysz się rozumieć zagadnienia związane z budową komputera oraz urządzeń z nim współpracujących. Integralnym elementem studiów pierwszego stopnia są także praktyki zawodowe. W przypadku studiów licencjackich są to minimum 3 tygodnie. Inżynierowie muszą praktykować o tydzień dłużej.

Studia kończą się pracą dyplomową.

W przypadku studiów licencjackich indywidualną, a w przypadku inżynierskich jej elementem musi być projekt zrealizowany w zespole studentów. Kolejnym krokiem są studia magisterskie. Tutaj przez minimum 960 godzin zajęć, przede wszystkim praktycznych i laboratoryjnych, na przestrzeni 4 semestrów będziesz zdobywał biegłość w wybranej specjalności informatycznej. W czasie tych studiów musisz napisać i obronić pracę magisterską.

Gdzie studiować?

Wśród szkół państwowych studia informatyczne są najlepiej oceniane na Politechnice Warszawskiej i Wrocławskiej oraz na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wśród uczelni prywatnych, specjalizujących się w studiach technicznych najlepsze noty zdobyła Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie. W pierwszej dziesiątce znalazła się także Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Co wybrać: politechnikę, uniwersytet czy akademię specjalizującą się w informatyce? Zaletą wyboru uczelni politechnicznej jest możliwość studiowania informatyki na różnych wydziałach (np. informatycznym, przemysłowym, geologicznym czy informatyki stosowanej). Tam studia są sprofilowane pod kątem konkretnej branży, co może ułatwić znalezienie pracodawcy. Z kolei wydziały uniwersyteckie oraz specjalistyczne szkoły informatyczne dają bardziej ogólne wykształcenie informatyczne.

Ile zarabia informatyk?

Według portalu Wynagrodzenia.pl, prowadzonego przez renomowaną agencję doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak, informatycy są obecnie najlepiej wynagradzanymi pracownikami. Pracownik działu IT podpisujący pierwszą umowę o pracę w firmie prywatnej może liczyć na pensję wyższą od kolegów z innych działów. Zarobi kwotę rzędu 2500 zł, podczas gdy pracownik działu marketingu 2000 zł, a pracownik działu obsługi klienta zaledwie 1500 zł. Dobrze płaci także cała branża informatyczna. Średnia płaca rozpoczynającego pracę programisty to 2500 zł. Dla porównania sektor ubezpieczeniowy czy przemysł płaci średnio 2000 zł, handel zaledwie 1500 zł.

Więcej tego typu artykułów - do znalezienia w najnowszym numerze PC Format 9/2011. Już w kioskach!

Najlepsze uczelnie informatyczne

Akademia Górniczo-Hutnicza www.agh.edu.pl

Politechnika Częstochowska www.pcz.pl

Politechnika Gdańska www.pg.gda.pl

Politechnika Krakowska www.pk.edu.pl

Politechnika Łódzka www.p.lodz.pl

Politechnika Poznańska www.put.poznan.pl

Politechnika Rzeszowska http://portal.prz.edu.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach www.polsl.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska www.pwr.wroc.pl

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

www.pjwstk.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu http://amu.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński www.uj.edu.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie www.umcs.lublin.pl

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu www.umk.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach www.us.edu.pl

Uniwersytet Warszawski www.uw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski www.uni.wroc.pl

Wojskowa Akademia Techniczna www.wat.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie www.zut.edu.pl

Źródło informacji

PC Format
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy