To dzięki niemu na Pomorzu potrafi sypnąć śniegiem. Czym jest efekt Bałtyku?

Efekt Bałtyku przynosi intensywne opady śniegu w Polsce Północnej, a dokładnie w rejonie Pomorza. Związany jest z napływem chłodnych mas powietrza nad stosunkowo ciepły akwen.

Choć jeszcze nie ma zimy, śnieg powoli zmienia polskie krajobrazy. Nie wszędzie pojawia się on w takiej samej ilości. Jest to spowodowane położeniem geograficznym naszego kraju. Polska położona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Oznacza to zarówno możliwą zmienność warunków atmosferycznych pomiędzy poszczególnymi latami, ale także pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią kraju. Z tego schematu nieco wyłamuje się obszar na południu - w górach panuje klimat astrefowy - im wyżej, tym chłodniej, oraz na północy - tam mamy łagodzący wpływ Bałtyku.

Reklama

W Wielkiej Brytanii, położonej nad Oceanem Atlantyckim (i to jeszcze w pobliżu ciepłego prądu morskiego) zimą prędzej będziemy spodziewali się opadów deszczu, niż zimy stulecia. Choć morze nieco różni się od oceanu, to w dalszym ciągu prędzej będziemy spodziewali się opadów śniegu w Lublinie, niż w Szczecinie. Ale są czasem wyjątki od tej sytuacji, co określamy mianem efektem morza lub efektem Bałtyku. 

Co to jest efekt Bałtyku?

Efekt Bałtyku, znany również pod nazwą efekt jeziora, to zjawisko znane w dużej mierze z Ameryki Północnej. Występuje, gdy zimne powietrze napływa z północy i przemieszcza się nad otwartymi wodami Bałtyku. Gdy zimne powietrze przepływa nad niezamarzniętymi i stosunkowo ciepłymi wodami, ciepło i wilgoć przenoszone są do niższych warstw atmosfery. Powietrze unosi się i tworzą się chmury, przynoszące nawet 5-7 cm opadu na godzinę.

Gdzie występuje efekt Bałtyku?

W Polsce z efektem Bałtyku spotkamy się przede wszystkim w rejonie Pomorza. Dobrym przykładem są ostatnie opady śniegu w okolicy Elbląga. Tam 28 listopada zanotowano aż 33 cm śniegu.

W Ameryce Północnej z efektem jeziora spotkamy się w regionie Wielkich Jezior. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na podobne zjawisko podatny jest nawet Stambuł położony między Morzem Czarnym a Morzem Marmara. Opady śniegu we wschodnich regionach Morza Czarnego są wzmacniane przez efekt orograficzny pobliskich gór Kaukaz, a Morze Japońskie sprzyja opadom w górzystych, zachodnich prefekturach Japonii. Efekt jeziora można zaobserwować jesienią wokół jeziora Bajkał. Zimą zazwyczaj jego wpływ maleje, ponieważ od stycznia do marca powierzchnia akwenu pokrywa się lodem.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Morze Bałtyckie | opady
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama