Którego surowca mineralnego w naszym kraju jest najwięcej?

Polska posiada wiele surowców mineralnych. Jednakże czy ktoś się zastanawiał, którego surowca mamy najwięcej? Który z nich jest naszą chlubą i był jednym z filarów polskiej gospodarki w średniowieczu?

Kwestie wydobycia i sprzedaży wspomnianego surowca zostały uregulowane już w 1368 roku przez Kazimierza Wielkiego. Surowiec był jednym z podstawowych elementów polskiej gospodarki w średniowieczu - zapewniał około jednej trzeciej dochodów do królewskiego skarbca. Czy ktoś się domyśla, o który surowiec może chodzić? 

Jeśli chodzi o geologiczne zasoby bilansowe, to na pierwszym miejscu jest sól kamienna. W naszym kraju mamy jej aż 112,4 miliardów ton. W granicach państwa znajduje się 19 złóż tego surowca, zaś w 2021 roku eksploatowano pięć z nich. Niemal każdego roku w Polsce wydobywa się łącznie 5,4 mln ton soli. Jak podaje Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, jeśli skala wydobycia się nie zmieni, to starczy nam jej "na co najmniej kilkanaście tysięcy lat".

Reklama

Jednakże jeszcze, żeby tego było mało, istnieją zasoby przewidywane, czyli inaczej mówiąc zasoby perspektywiczne i prognostyczne, które są szacowane do głębokości 2 km. Jak informuje PIG-PIB w Polsce tego rodzaju zasobów soli kamiennej mamy ponad... 4 biliony ton.

Sól kamienna w Polsce

Największe złoża tego surowca znajdują się przede wszystkim na Niżu Polskim - jest to cechsztyńka formacja solonośna. Jej łączna miąższość wynosi ponad 1 km. Sól ta powstała około 250 mln lat temu wskutek odparowania płytkiego i ciepłego Morza Cechsztyńskiego - w tym okresie obszar naszego kraju znajdował się w zwrotnikowych szerokościach geograficznych, zatem panował "u nas" suchy i gorący klimat. Można to porównać z warunkami, które obecnie występują w okolicach Sahary lub Morza Martwego.

Sól występuje także w formacji mioceńskiej, która powstała około 12-13 mln lat temu. Surowiec ten znajduje się w zapadlisku przedkarpackim (rów przedgórski wypełniony osadami z neogenu), które rozciąga się od Śląska po wschodnią granicę naszego kraju. Zasoby bilansowe wskazują, że występuje tu ponad 4,36 mld ton tego surowca, jednakże jego eksploatacja została zakończona w 1996 roku. Spowodowane było to bardzo małą opłacalnością, na co wpływ miała m.in. złożona budowa geologiczna, zagrożenia gazowe i wodne, a także zmienna jakość soli.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Polska | geologia | surowce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama