Medycyna przyszłości

Całkowita zmiana płci jest możliwa

Współcześni naukowcy z dnia na dzień zaskakują coraz bardziej. Sensacyjne wieści dotarły właśnie z Instytutu Biologii Molekularnej (IMB) w Moguncji, gdzie zidentyfikowano gen zapoczątkowujący rozwój męskich narządów płciowych. Czy oznacza to, że całkowita zmiana płci stanie się w końcu możliwa?

Genetyczna determinacja płci od dawna jest tematem badań naukowców. Niemieccy uczeni tylko potwierdzili, że za wyodrębnienie konkretnych cech fenotypowych związanych z płcią może odpowiadać obecność konkretnego genu. U żab, ryb i wielu roślin to pojedyncze geny autosomalne determinują płeć, ale u organizmów bardziej złożonych nie jest to takie proste.

Najnowsze wyniki badań pokazują, że za sprawą delecji genu Gadd45g można dokonać całkowitego odwrócenia płci. Eksperyment przeprowadzony na samcach myszy doprowadził do zmiany zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych, które wyglądały jak elementy żeńskiego układu rozrodczego. Niemcom udało się odkryć nowy mechanizm, który działa na wczesnym etapie rozwoju. Wyniki badań opublikowano w ostatnim numerze "Developmental Cell".

"Byliśmy zdziwieni, że w hodowli mamy jedynie samice, póki nie okazało się, że u niektórych zwierząt występuje chromosom Y" - powiedział Christof Niehrs, szef projektu.

Dalsze badania wykazały, że Gadd45g jest genem regulatorowym SRY (Sex-determining Region Y), który odgrywa nadrzędną rolę w determinacji męskiego rozwoju płciowego. Mutacje w genie SRY mogą powodować zespół objawów czystej dysgenezji gonad (niepełnego wykształcenia narządów płciowych) z kariotypem XY, znanej jako zespół Swyera.

Aby męskie narządy płciowe rozwinęły się w prawidłowy sposób, wysoki poziom ekspresji genu SRY musi mieć miejsce jedynie w wąskim okienku czasowym, tak by móc rozpocząć kaskadę dalszych reakcji. Zespół Niehrsa ujawnił, że mechanizm działania Gadd45g pod wieloma względami przypomina wzorzec ekspresji genu SRY. Warto jednak odnotować, że gen Gadd45g jest aktywny już przed włączeniem SRY, co sugeruje pełnienie przez niego nadrzędnych funkcji.

Według naukowców z Moguncji, Gadd45g - aktywując kaskadę sygnałową kinaza białkowa p38 -> czynnik transkrypcyjny Gata4 - prowadzi do włączenia genu SRY, który bezpośrednio odpowiada za prawidłowe wykształcenie gonad.

Wszystko wskazuje więc na to, że jesteśmy coraz bliżej takiego momentu w historii ludzkości, w którym za pomocą pojedynczych genów będzie możliwe sterowanie płcią.

Reklama

"Wolisz syna czy córkę?" - wkrótce to pytanie nabierze zapewne zupełnie nowego znaczenia...

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: płeć | genetyka | geny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama