Hubble znajduje dwa cele dla rozszerzonej misji New Horizons

Po kilku latach poszukiwań astronomowie nie mogą pochwalić się dobrymi informacjami odnośnie potencjalnych dalszych celów dla sondy New Horizons po jej przelocie obok Plutona w 2015 roku. Sytuację tę może jednak uratować najsłynniejszy teleskop kosmiczny na orbicie wokółziemskiej.

Misja New Horizons (NH) to pierwsza wyprawa ku planecie karłowatej 134340 Pluton (która do 2006 roku była uznawana za planetę). Wyniesiona 19 stycznia 2006 roku sonda NH dotrze do Plutona już w przyszłym roku. Przelot, w trakcie którego NH zbierze informacje na temat Plutona i jego systemu księżyców, nastąpi za rok - 14 lipca 2015 roku.

Po przelocie obok Plutona i przesłaniu wszystkich zebranych danych sonda NH wciąż będzie mogła przeprowadzać wartościowe obserwacje naukowe. W tej chwili trwa poszukiwanie odpowiedniego obiektu lub obiektów, które sonda NH mogłaby odwiedzić w latach 2016-2020. Są to tak zwane obiekty pasa Kuipera (ang. Kuiper Belt Object, KBO), będące lodowymi pozostałościami po uformowaniu się Układu Słonecznego 4,6 miliarda lat temu.

Reklama

Idealny cel dla misji NH to obiekt o rozmiarach większych od 50 km, neutralny w kolorze (w porównaniu z czerwonawym Plutonem), podwójny lub posiadający własny księżyc. Ponieważ zapasy paliwa na pokładzie sondy NH po przelocie obok Plutona będą bardzo ograniczone, maksymalna wartość zmiany prędkości oceniana jest obecnie na około 130 m/s.

Z uwagi na dotychczasowy brak rezultatów tych poszukiwać do pracy zaangażowano Kosmiczny Teleskop Hubble (HST), który w czerwcu wykonał pilotażowe obserwacje związane z poszukiwaniami kandydatów. Na tę kampanię obserwacyjną przeznaczono 40 orbit kosmicznego teleskopu (160 godzin jego pracy).

Wstępny rezultat analizy 200 wykonanych zdjęć jest interesujący - wykryto dwa obiekty oddalone od Ziemi o około 4 miliardy kilometrów, które potencjalnie mogą okazać się dobrymi kandydatami. Ich jasność jest na tyle mała (26,8 i 27,3 magnitudo), że z pewnością nie mogły zostać wcześniej zaobserwowane z obserwatoriów naziemnych. Dokładniejsza analiza orbit obiektów zabierze około kilku tygodni, jednak już teraz wiadomo, że najprawdopodobniej przeprowadzona zostanie kolejna kampania obserwacyjna przez HST.

Wcześniej astronomom udało się znaleźć 52 obiekty w pobliżu Plutona. Niestety, najbliższy z nich - 2011 HZ102 - wymaga zmiany prędkości o 210 m/s, co jest zbyt dużą wartością jak na ilość posiadanego paliwa. Aby wystarczająco precyzyjnie określić orbitę KBO potrzeba około roku obserwacji astronomicznych. Zatem astronomom pozostało obecnie niewiele czasu na wykrycie i potwierdzenie przydatności odpowiedniego KBO, by można było zaplanować właściwy manewr zmiany trajektorii lotu po przelocie w pobliżu Plutona.

Źródło informacji

Kosmonauta
Dowiedz się więcej na temat: New Horizons | pluton
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama