Jak wyrobić pozwolenie na broń i kto je wydaje? To nie takie proste

Pozwolenie na broń tylko w 2022 roku uzyskało prawie 40 tysięcy osób. W tym samym okresie zarejestrowano też rekordową ilość broni - łącznie Polacy mają już 760 tysięcy sztuk. Co trzeba zrobić, żeby dostać pozwolenie na broń i ile to kosztuje?


Na jaką broń trzeba mieć pozwolenie?

Polska ma restrykcyjne przepisy w kwestii posiadania broni. Jeżeli uda nam się zdobyć pozwolenie, możemy legalnie zgromadzić naprawdę pokaźny arsenał. W zależności od rodzaju uzyskanego pozwolenia na broń możemy kupić następujące uzbrojenie: 

Pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej

 • broń palna: bojowa, gazowa, alarmowa;
 • pistolety i rewolwery o kalibrach od 6 mm do 12 mm;
 • paralizatory i tasery o natężeniu powyżej 10 mA;
 • miotacze gazu obezwładniającego.

Pozwolenie na broń do ochrony osób i mienia

Reklama
 • pistolety maszynowe o kalibrze od 6 do 12 mm;
 • strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12;
 • karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm;
 • wszystkie rodzaje broni dozwolone przy pozwoleniu do celów ochrony osobistej.

Odrębna licencja na broń do celów łowieckich uprawnia też do posiadania myśliwskiej broni długiej o gładkich lub gwintowanych lufach. Trzeba pamiętać, że takie pozwolenie nie obejmuje broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów. 

Ustawa o broni i amunicji wyróżnia jeszcze kilka rodzajów licencji:

 • sportową - pozwala na używanie broni bocznego i centralnego zapłonu o gwintowanych lufach, broni gładkolufowej i czarnoprochowej 
 • szkoleniową - ta obejmuje wszystkie wymienione do tej pory;
 • do celów rekonstrukcji historycznej - wszystkie rodzaje broni palnej konstrukcyjnie przeznaczone do strzelania ślepą amunicją;

Istnieje jeszcze jedna kategoria, czyli pozwolenie do celów pamiątkowych lub kolekcjonerskich, które obejmuje wszystkie powyżej wymienione rodzaje broni. W przeciwieństwie do posiadaczy licencji sportowej uprawnienia kolekcjonerskie pozwalają na zakup i prowadzenie ognia samoczynnego (ogień ciągły).

Jak zdobyć pozwolenie na broń palną?

Chcąc ubiegać się o pozwolenie broń palną, musimy spełniać szereg warunków, od wymogów biurokratycznych po medyczne. Przede wszystkim musimy mieć ukończone 21 lat i mieć w Polsce stałe miejsce pobytu. Musimy też przejść badania fizyczne, psychiczne i psychologiczne,  po których lekarze-orzecznicy zdecydują, czy jesteśmy zdolni do bezpiecznego użytkowania broni. 

Podczas procedury zostanie sprawdzona nasza historia medyczna, a policja przeprowadzi wywiad środowiskowy u kandydata. 

Musimy też liczyć się z dokładnym przewertowaniem naszej kartoteki. Prawomocny wyrok skazujący z automatu przekreśla szanse na pozwolenie na broń. W zależności od rodzaju licencji, o jaką się staramy, będziemy musieli dostarczyć dokumenty potwierdzające przynależność do danej organizacji sportowej lub kolekcjonerskiej czy koła łowieckiego. Poza tym musimy też przygotować szereg innych dokumentów:

 • pisemny wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji dla odpowiedniego regionu;
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do posługiwania się bronią;
 • orzeczenie potwierdzające sprawność psychologiczną;
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 30 × 40 mm;
 • dowód wpłaty na poczet opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Samo dostarczenie dokumentów nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku. Proces może trwać nawet kilka miesięcy, a co gorsza wymieniony na liście dowód wpłaty za decyzję administracyjną to tylko jeden z licznych kosztów, na które musimy się przygotować, jeżeli chcemy uzyskać pozwolenie na broń.

Ile kosztuje licencja na broń palną?

Sama opłata skarbowa za wydanie decyzji jest niezmienna i wynosi 242 zł. Jeszcze wcześniej musimy zapłacić za badania lekarskie, które w zależności od placówki i regionu mogą kosztować od 350 do nawet 800 zł.

Przygotowania do egzaminu praktycznego wymagają treningu umiejętności strzeleckich, a to samo w sobie wiąże się z koniecznością wizyt na strzelnicy. Nie każdy ma możliwość bezpłatnego treningu, nawet jeżeli dysponujemy miejscem i zaprzyjaźnionym instruktorem to wydamy pieniądze na amunicję. Na sam koniec pozostaje jeszcze kwestia opłaty za egzamin, która różni się w zależności od rodzaju licencji, o jaką się staramy. 

Czytaj również: Król kłusowników. Miał bestialsko traktować zwierzęta. Myśliwi się od niego odcinają

Egzamin przy wniosku o uprawnienia do ochrony osobistej to wydatek 500 zł, przy pozwoleniu do celów sportowych musimy liczyć się z wydatkiem 800 zł. Najdroższa jest licencja kolekcjonerska — oplata za egzamin to aż 1150 zł.

Kto ma prawo do posiadania broni i co daje pozwolenie na broń?

Pozwolenie na posiadanie broni dopuszcza posiadanie i przenoszenie uzbrojenia, a także legalne otwieranie ognia w określonych przez prawo sytuacjach. Pozwolenie na broń nie musi być wcale potrzebne tylko, gdy boimy się o własne bezpieczeństwo — licencja kolekcjonerska może być konieczna, jeżeli np. otrzymamy zabytkowy oręż w spadku. 

Uprawnienia, które daje pozwolenie reguluje ustawa o broni i amunicji z 1999 roku. W myśl jej przepisów wszystkie uprawnienia mogą zostać ograniczone lub całkowicie zniesione. Taka sytuacja miała miejsce w największych polskich miastach w listopadzie 2022, kiedy Minister Spraw Wewnętrznych wydał tymczasowy zakaz przenoszenia broni na obszarze Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Analogiczne rozporządzenie może zakazać przenoszenia lub korzystania z legalnie kupionej broni na terenie całego kraju.

Oddzielne przepisy dotyczące uzbrojenia dotyczą długiej listy służb mundurowych i innych formacji, których przedstawiciele mogą posługiwać się bronią w mniejszym lub większym zakresie. Oprócz prywatnych pozwoleń prawo do posiadania broni mają w Polsce m.in. funkcjonariusze: Sił Zbrojnych RP, Policji, ABW, CBA,  Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służy Celno-Skarbowa, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa czy Straży Marszałkowskiej.

Kto nie dostanie pozwolenia na broń?

W jakich sytuacjach możemy mieć pewność, że nie wnioskujący nie dostanie pozwolenia na broń? Rygor i dokładność podczas sprawdzania kandydatów pozwala zakładać, że powodów negatywnej decyzji może być wiele i tak jest w istocie. Poniższa lista to główne przeciwwskazania do posiadania broni na terenie RP. Niektóre z nich są bardzo szerokie i dają ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o interpretację. Aż do momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia nie można być całkowicie pewnym swego.

Zobacz także: Zbigniew Ziobro z pistoletem podczas konferencji prasowej

Pozwolenia na broń nie dostanie osoba, która:

 • nie skończyła 21 lat (wyjątek to licencja sportowa, gdzie specjalne uprawnienia mogą być nadane wcześniej);
 • ma zaburzenia psychiczne (wymienione w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994) lub znaczne ograniczenia sprawności psychofizycznej;
 • jest uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
 • nie ma miejsca stałego pobytu na terenie RP;
 • była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • była skazana prawomocnym wyrokiem za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, a także bezpieczeństwu w komunikacji pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia;
 • wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • stanowi zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego.

Czytaj również:

Myśliwi nie będą musieli się badać. Do czego doprowadzą "haniebne zmiany"?

Jak uniknąć kradzieży lub włamania do samochodu? Oto kilka porad

Na kogo mogłaby liczyć Polska, gdyby została napadnięta? Sondaż

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: broń palna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy