Fizyka

Środa, 22 listopada 2023 (12:08) Aktualizacja Środa, 27 grudnia 2023 (09:55)
Fizyka to nauka przyrodnicza badająca najbardziej podstawowe i ogólne własności otaczającego nas świata materialnego i zachodzące w tym świecie zjawiska. Celem fizyki jest poznanie praw przyrody, bo to od nich zależą wszystkie zachodzące zjawiska fizyczne. Najbardziej podstawowymi metodami badawczymi tej nauki są obserwacje i doświadczenia.
Fizyka - najważniejsze informacje
/123RF/PICSEL

Fizyka - najważniejsze informacje

Proces poznawczy zazwyczaj zaczyna się od obserwacji - rejestrujemy, odkrywamy nowe zjawisko. Później przeprowadza się doświadczenia, które mają na celu ustalić związki przyczynowe oraz uzyskać informacje ilościowe. Wtedy na tej podstawie staramy się sformułować prawa fizyki, które zapisuje się w postaci równań matematycznych.
 
To przejście od obserwacji do modelu matematycznego nazywane jest metodą indukcji. W metodzie tej rozpoczyna się naukę od poznania przykładu lub od wykonania ćwiczenia, które ma na celu zwrócić uwagę na samo zjawisko jak i na czynniki istotne dla tego zjawiska. Jest to bardzo kształcący sposób poznawania nauki.
 
Wszystkie wielkości fizyczne są jednoznacznie określone i znajomość tych definicji jest niezbędna do sformułowania praw fizyki. Często więc naukę fizyki rozpoczyna się od poznania pewnej ilości definicji wielkości fizycznych, aby móc potem wprowadzić pojęcia wybranych praw fizycznych. 

Metoda, w której nowe zjawiska i wyniki doświadczeń przewidujemy jako logiczną konsekwencję poznanych praw (teorii) znana jest jako metoda dedukcji.
 
Praktyczne zastosowania pokazujące związek między fizyką i techniką najlepiej poznaje się przez ćwiczenia oraz przykłady na rzeczywistych sytuacjach. 

Pozwalają one zobaczyć związek tej nauki z codziennym życiem.
 
Z fizyką wiąże się ściśle inne nauki, takie jak: 
 • astronomia (zaliczana często do działów fizyki i definiowana jako astrofizyka obserwacyjna),
 • chemia (nauka badająca atomy, jony, molekuły i tworzone przez nie substancje), 
 • nauki o Ziemi,
 • nauki o życiu.
 
W fizyce część teorii jest uznana przez wszystkich fizyków. Do podstawowych dziedzin fizyki należą: mechanika klasyczna, termodynamika i mechanika statystyczna, elektrodynamika klasyczna, teoria względności czy mechanika kwantowa.
 

Prawa i zasady fizyki

Do najbardziej znanych praw i zasad fizycznych zalicza się:
 • Zasady dynamiki Newtona;
 • Zasada minimum energii potencjalnej;
 • Zasada nieoznaczoności;
 • Zasada odpowiedniości;
 • Zasada równoważności;
 • Zasada wzajemności;
 • Zasada względności;
 • Prawa zachowania (Zasady zachowania).
 
Początków dyscypliny, jaką jest fizyka, szukać można w prehistorii – istniała już wtedy astronomia, która była źródłem odkryć w fizyce. W czasach nowożytnych zaczęła być uznawana za jej dział.

Temat Fizyka znajdziesz również w serwisie:

Więcej na temat Fizyka

Fizyka - Wiadomości

Fizyka - Wideo

 • "Taniec" kropli cieczy ferromagnetycznej

  Piątek, 26 lipca 2013 (11:11)
  Ciecze ferromagnetyczne to wytworzona przez człowieka grupa materiałów o niezwykłych właściwościach. Nic dziwnego, że szybko znalazły wiele zastosowań. A dzięki naukowcom z Uniwersytetu...