Ogromne zlodowacenie Ziemi. Badacz z Uniwersytetu Śląskiego wskazuje powód

Ziemia kilkaset milionów lat temu była pokryta ogromną warstwą lodu i śniegu. Badania, które przeprowadził geolog dr Ashley Gumsley z Uniwersytetu Śląskiego, wskazują na przyczynę występowania zjawiska zlodowacenia. Był nim ogromny wulkanizm naszej planety, którego rozmiary ciężko porównać do obecnych czasów.

Ziemia ma kilka mld lat i przez ten czas ulegała różnym zmianom. Jeszcze kilkaset milionów lat temu cała planeta bywała spowita ogromnymi ilościami lodu oraz śniegu. Były to zjawiska, które z czasem ustępowały, ale musiały mieć jakieś przyczyny. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylają nam badania uczonego z Uniwersytetu Śląskiego.

Ziemia była spowita lodem i śniegiem nie bez przyczyny

Około 720 mln lat Ziemia była ogromnym superkontynentem i w tym czasie na jej powierzchni występowało mnóstwo lodu i śniegu. Był to czas jednego z trzech wielkich zlodowaceń, które miały miejsce na naszej planecie w trakcie neoproterozoiku datowanym na około 750-550 mln lat temu.

Reklama

Czym to było spowodowane? Nowe badania, które przeprowadził geolog dr Ashley Gumsley z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, wykazały konkretną przyczynę. Był nią wulkanizm występujący na Ziemi i przybierał on niespotykane rozmiary, których nie da się porównać z niczym znanym z naszych czasów. Wcześniej pod uwagę w przypadku tego zlodowacenia brano pod uwagę także inne czynniki, w tym uderzenie wielkiego meteorytu.

Na naszej planecie występował przeogromny wulkanizm

Badacze w ostatnim czasie skupili się na dużej prowincji magmowej Franklin zlokalizowanej w Kanadzie. Znajdują się tam pozostałości zjawisk wulkanicznych, które musiały być ogromne. Naukowcy sugerują, że obszar, na który została wyrzucona lawa, mógł być wielkości Argentyny lub był nawet większy od całej Europy.

Dr Ashley Gumsley z Uniwersytetu Śląskiego dodaje, że do podobnych incydentów mogło również dojść na terenach należących obecnie do Afryki, Antarktydy, Chin oraz Syberii. Tak ogromny wulkanizm na Ziemi powodował chemiczne wietrzenie maficznych skał magmowych i przełożył się na zmiany klimatyczne, czego efektem było ogromne zlodowacenie na całej Ziemi.

W ramach ciekawostki warto dodać, że na Ziemi zidentyfikowano ślady co najmniej sześciu zlodowaceń w ujęciu globalnym. Poza trzema z neoproterozoiku znane są również trzy starsze z okresu paleoproterozoiku, które występowały około 2,4-2,2 mld lat temu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Ziemia | Zlodowacenie | Planety | lód | wulkany | śnieg
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama