Reklama

Nowy stan skupienia materii? Naukowcy bliscy przełomu w sprawie informacji

W przyrodzie istnieją cztery stany materii: ciało stałe, ciecz, gaz i plazma. Czy już niedługo będziemy mogli mówić o nowym, piątym stanie skupienia materii?

W najnowszym artykule naukowym opublikowano projekt eksperymentu, który mógłby potwierdzić piąty stan materii we wszechświecie.

Dr Melvin Vopson zamieścił w swoim artykule, że sama informacja ma masę i że cząstki elementarne przechowują informacje o sobie, podobnie jak ma to miejsce w ludzkim DNA.

Jeśli zaproponowany eksperyment okaże się poprawny, wówczas będzie można mówić o nowym, piątym stanie skupienia materii.

Wcześniejsze badania naukowca sugerują, że właśnie informacja jest podstawowym budulcem wszechświata i ma masę fizyczną. Sądzi również, że informacja może być nawet ciemną materią, która stanowi prawie jedną trzecią wszechświata.

Reklama

"Nie jest to sprzeczne z mechaniką kwantową, elektrodynamiką, termodynamiką czy mechaniką klasyczną. Wszystko, co robi (informacja - red.), to uzupełnia fizykę czymś nowym i niesamowicie ekscytującym" - oznajmił dr Vopson.

Powiedział także: "Jeśli założymy, że informacja jest fizyczna i ma masę, a cząstki elementarne mają DNA informacji o sobie, jak możemy to udowodnić? Mój najnowszy artykuł dotyczy testowania tych teorii, aby mogły być traktowane poważnie przez społeczność naukową."

Eksperyment polegałby na wykryciu i zmierzeniu informacji w cząsteczce elementarnej za pomocą zderzenia cząstka-antycząstka.

Według badacza informacja w elektronie jest 22 miliony razy mniejsza niż jego masa, ale usuwając tę informację, przypuszczalnie będzie można zmierzyć jej zawartość.

Podczas zderzania cząsteczki materii z cząsteczką antymaterii ulegają one unicestwieniu, zaś informacja z tych cząstek powinna gdzieś "wyemitować".

W tym procesie następuje przekształcanie masy cząsteczek w energię. Cząsteczki zawierające informacje są przekształcane w niskoenergetyczne fotony (w podczerwieni).

W proponowanym badaniu dr Vopson przewiduje, że można otrzymać dokładną energię fotonów w podczerwieni wynikającą z wymazania informacji. Naukowiec wierzy, że jego praca może wykazać, że właśnie informacja może być kluczową składową wszechświata, a później może pojawić się nawet nowa dziedzina badań fizycznych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama