OpenAI

Wtorek, 21 listopada 2023 (12:10) Aktualizacja Poniedziałek, 4 grudnia 2023 (11:31)
OpenAI to organizacja badawcza w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) założona w grudniu 2015 roku. Jest znana z rozwoju zaawansowanych algorytmów AI, w tym dużych modeli językowych, takich jak GPT-3 i GPT-4. OpenAI dąży do tworzenia bezpiecznych i etycznych technologii AI, równocześnie angażując się w otwartą współpracę i badania, aby maksymalizować pozytywny wpływ AI na społeczeństwo.
OpenAI - najważniejsze informacje
OpenAI stworzył popularny ChatGPT. /123rf.com /123RF/PICSEL

OpenAI - najważniejsze informacje

  • Rok założenia:

    2015

  • Kraj założenia:

    Stany Zjednoczone (USA)

  • Produkty:

Co to jest OpenAl?

OpenAl jest laboratorium badawczym pracującym nad sztuczną inteligencją. Składa się ono z organizacji non-profit OpenAl Incorporated oraz spółki OpenAl Limited Partnership. Organizacja ta powstała w 2015 roku w San Francisco w Kalifornii. 

Założyciele tej firmy to wybitni badacze zajmujący się szeroko pojętą technologią. Za stworzeniem OpenAl stoi m.in. Elon Musk oraz Sam Altman. 

Początkowo organizacja zakładała działania non-profit oraz udostępnianie swoich osiągnięć do użytku publicznego. W 2019 roku zmieniono jednak jej profil i rozpoczęto działalność przewidującą osiąganie zysków, która jednak jest ściśle regulowana wewnętrznymi zasadami OpenAI.

Czym zajmuje się OpenAI?

Firma OpenAI to grupa badaczy zajmujących się sztuczną inteligencją. Nieustannie pracują oni nad rozwojem oraz sposobami wykorzystania nowoczesnej technologii w taki sposób, aby wspomagała ludzi w różnych dziedzinach życia. Ich celem jest stworzenie praktycznych i funkcjonalnych systemów, które będą nie tylko użyteczne dla człowieka, ale przede wszystkim bezpieczne. Badacze pracujący na co dzień w OpenAI pracują nad tym, aby sztuczna inteligencja była powszechnie stosowana i równomiernie wdrażana. 

W ciągu kilku lat swojej działalności firma ta stworzyła produkty, takiej jak np. GPT-3, czyli model językowy. Jego zadaniem było płynne odpowiadanie na zadane pytania, a także wykonywanie tłumaczeń. Jego udoskonaloną wersją jest ChatGPT, który opiera się na wspomnianym module. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby generował odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie lub tekst wyjściowy. Chat ten obecnie jest wykorzystywany przez wielu użytkowników do różnych celów, także do układania planów treningowych. 

Jednym z produktów OpenAI jest także DALL-E. To model generowania obrazów oparty na sieci neuronowej. Jest to możliwe po wprowadzeniu tekstowej podpowiedzi. Na jej podstawie program tworzy obraz. Co ważne, są to grafiki, które bardzo często łączą różne formy sztuki. DALL-E stwarza wiele możliwości i pozwala m.in. zobaczyć to, co dzieje się poza ramami obrazów.  

Temat OpenAI znajdziesz również w serwisie:

OpenAI - Wiadomości